Ραδιόφωνο

Αλλαγή ραδιοφωνικής συχνότητας και ραδιοφωνικού σταθμού

Ενημερώθηκε 5/18/2020

Αλλαγή ραδιοφωνικής συχνότητας και ραδιοφωνικού σταθμού

Υπάρχουν οδηγίες πώς μπορείτε να αλλάξετε τη ραδιοφωνική ζώνη συχνοτήτων, τη λίστα στη ραδιοφωνική ζώνη συχνοτήτων και τον ραδιοφωνικό σταθμό στην επιλεγμένη λίστα.

Αλλαγή ζώνης ραδιοφωνικών συχνοτήτων

Σύρετε το δάχτυλό σας κατά πλάτος της οθόνης, για να εμφανιστεί η προβολή εφαρμογών στην κεντρική οθόνη και επιλέξτε τη ραδιοφωνική ζώνη συχνοτήτων που θέλετε (π.χ. FM), ή ανοίξτε το μενού εφαρμογών στην οθόνη του οδηγού από τα δεξιά χειριστήρια στο τιμόνι και κάντε την επιλογή σας από εκεί.

Αλλαγή λιστών στην ίδια ζώνη συχνοτήτων

P5-1717-Radio library stations

Πατήστε το κουμπί Βιβλιοθήκη.

Επιλέξτε αναπαραγωγή από Σταθμοί, Αγαπημένα, Μουσικά είδη ή Ομάδα καναλιών (Ensemble)Ψηφιακό ραδιόφωνο μόνο (DAB*)..

Πατήστε στον σταθμό που θέλετε από τη λίστα.

Αγαπημένα - αναπαραγωγή επιλεγμένων αγαπημένων καναλιών μόνο.

Μουσικά είδη — αναπαράγονται μόνο κανάλια που μεταδίδουν το επιλεγμένο μουσικό είδος/τύπο προγράμματος, π.χ. ποπ ή κλασσική.

Αλλαγή σταθμών στην επιλεγμένη λίστα

Πατήστε στο ή στην κεντρική οθόνη ή στα δεξιά χειριστήρια του τιμονιού.

Η γραμμή επισήμανσης μετακινείται μία θέση πάνω ή κάτω στην επιλεγμένη λίστα αναπαραγωγής.

Μπορείτε επίσης να αλλάξετε τον ραδιοφωνικό σταθμό στην επιλεγμένη λίστα μέσω της κεντρικής οθόνης.


Σας βοήθησε αυτό;