Ραδιόφωνο

Αναζήτηση ραδιοφωνικών σταθμών

Ενημερώθηκε 5/18/2020

Αναζήτηση ραδιοφωνικών σταθμών

Το ραδιόφωνο συντάσσει αυτόματα μια λίστα με τους ραδιοφωνικούς σταθμούς που βρίσκονται στην περιοχή που μεταδίδει το ισχυρότερο σήμα.

P5-1717-Radio library search

Οι αναζητήσιμες παράμετροι εξαρτώνται από την επιλεγμένη ζώνη συχνοτήτων:

  • FM — σταθμός, μουσικό είδος και συχνότητα.
  • DAB* - ομάδες καναλιών (ensemble) και σταθμοί.

Πατήστε το κουμπί Βιβλιοθήκη.

Πατήστε το κουμπί .

Ανοίγει η προβολή αναζήτησης με πληκτρολόγιο.

Εισάγετε τις λέξεις αναζήτησης.

Η αναζήτηση πραγματοποιείται κάθε φορά που εισάγετε έναν χαρακτήρα και τα αποτελέσματα της αναζήτησης εμφανίζονται κατά κατηγορία.

Μη αυτόµατη αναζήτηση σταθµού

P5-1717-Radio manual tuning

Με τη χειροκίνητη αναζήτηση, μπορείτε να βρείτε και να συντονιστείτε σε σταθμούς που δεν βρίσκονται στις λίστες τοπικών σταθμών με το ισχυρότερο σήμα, που δημιουργούνται αυτόματα.

Κατά την αλλαγή σε χειροκίνητο συντονισμό, η ραδιοφωνική συχνότητα δεν αλλάζει πλέον αυτόματα όταν η λήψη του σήματος δεν είναι καλή.

Πατήστε Χειροκίν. Συντονσμ, τραβήξτε τον διακόπτη ή πατήστε ή . Με ένα παρατεταμένο πάτημα, η αναζήτηση μεταπηδά στον επόμενο διαθέσιμο σταθμό στη ζώνη συχνοτήτων. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τα δεξιά χειριστήρια στο τιμόνι.


Σας βοήθησε αυτό;