Ραδιόφωνο

Αποθήκευση καναλιών ραδιοφώνου στην εφαρμογή Αγαπημένα ραδιοφώνου

Ενημερώθηκε 5/18/2020

Αποθήκευση καναλιών ραδιοφώνου στην εφαρμογή Αγαπημένα ραδιοφώνου

Μπορείτε να προσθέσετε ένα ραδιοφωνικό κανάλι στην εφαρμογή Αγαπημένα ραδιοφώνου και στη λίστα Αγαπημένων για τη ραδιοφωνική συχνότητα (π.χ. FM). Οδηγίες για το πώς να προσθέτετε και να αφαιρείτε κανάλια ραδιοφώνου μπορείτε να βρείτε παρακάτω.

Αγαπημένα ραδιοφώνου

P5–1507–App-Radio favorites

Η εφαρμογή Αγαπημένα ραδιοφώνου εμφανίζει τα αποθηκευμένα κανάλια ραδιοφώνου από όλες τις ζώνες συχνοτήτων.

Ανοίξτε την εφαρμογή Αγαπημένα ραδιοφώνου από την προβολή εφαρμογών.

Πατήστε στον σταθμό που θέλετε στη λίστα για να αρχίσει η ακρόαση.

Προσθήκη και αφαίρεση Αγαπημένων ραδιοφώνου

Πατήστε στο για να προσθέσετε ή να αφαιρέσετε ένα κανάλι από τις αγαπημένες ζώνες συχνοτήτων και στην εφαρμογή Αγαπημένα ραδιοφώνου.

Πατήστε στο Βιβλιοθήκη, επιλέξτε Επεξεργασία και πατήστε στο για να αφαιρέσετε ένα ραδιοφωνικό κανάλι από τα Αγαπημένα.

Όταν αποθηκευτεί ένα κανάλι ραδιοφώνου από μια λίστα σταθμών, το ραδιόφωνο αναζητά αυτόματα την καλύτερη δυνατή συχνότητα. Αν ωστόσο ένα κανάλι ραδιοφώνου αποθηκευτεί από χειροκίνητη αναζήτηση σταθμών, το ραδιόφωνο δεν μεταβαίνει αυτόματα σε συχνότητα με ισχυρότερο σήμα.

Αν ένα κανάλι ραδιοφώνου αφαιρεθεί από την εφαρμογή Αγαπημένα ραδιοφώνου, το κανάλι θα αφαιρεθεί επίσης και από τη λίστα αγαπημένων για τη σχετική ζώνη συχνοτήτων.


Σας βοήθησε αυτό;