Ραδιόφωνο

Ρυθμίσεις για το ραδιόφωνο

Ενημερώθηκε 5/18/2020

Ρυθμίσεις για το ραδιόφωνο

Υπάρχουν διάφορες λειτουργίες ραδιοφώνου που μπορείτε να ενεργοποιήσετε και να απενεργοποιήσετε.

Ακύρωση των μηνυμάτων οδικής κυκλοφορίας

Η μετάδοση μηνυμάτων οδικής κυκλοφορίας κ.λπ. μπορεί να διακοπεί προσωρινά, πατώντας στο στα δεξιά χειριστήρια στο τιμόνι ή πατώντας στο Άκυρο στην κεντρική οθόνη.

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση λειτουργιών ραδιοφώνου

Σύρετε προς τα κάτω την επάνω προβολή και επιλέξτε ΡυθμίσειςΜέσα ενημέρωσης και τη ζώνη ραδιοφωνικών συχνοτήτων που θέλετε, για να δείτε τις διαθέσιμες λειτουργίες.

Ραδιόφωνο FM

 • Εμφάνιση πληροφοριών αναμετάδοσης: εμφανίζει πληροφορίες στο περιεχόμενο του προγράμματος, τους καλλιτέχνες, κ.λπ.
 • Πάγωμα ονόματος προγράμματος: επιλέξτε το για να σταματήσει η συνεχής κύλιση του ονόματος της υπηρεσίας προγράμματος. Αντί αυτού, "παγώνει" μετά από 20 δευτερόλεπτα.
 • Επιλέξτε αναγγελίες:

  Δεν υποστηρίζουν όλοι οι σταθμοί όλους τους τύπους μηνυμάτων.

  • Τοπικές διακοπές προγράμματος: διακόπτει την τρέχουσα αναπαραγωγή (πολυ)μέσων και μεταδίδει πληροφορίες για διακοπές στην κυκλοφορία στη γύρω περιοχή. Η αναπαραγωγή της προηγούμενης πηγής πολυμέσων συνεχίζεται, όταν το μήνυμα τερματιστεί. Η λειτουργία Τοπικές διακοπές προγράμματος είναι μια γεωγραφικά περιορισμένη έκδοση της λειτουργίας Αναγγελίες οδικής κυκλοφορίας. Η λειτουργία Αναγγελίες οδικής κυκλοφορίας πρέπει να είναι ενεργοποιημένη ταυτόχρονα.
  • Ειδήσεις : διακόπτει την τρέχουσα αναπαραγωγή (πολυ)μέσων και μεταδίδει ειδήσεις. Η αναπαραγωγή της προηγούμενης πηγής πολυμέσων συνεχίζεται, όταν η μετάδοση ειδήσεων ολοκληρωθεί.
  • Συναγερμός: διακόπτει την τρέχουσα αναπαραγωγή (πολυ)μέσων και στέλνει προειδοποιήσεις για σοβαρά ατυχήματα και καταστροφές. Η αναπαραγωγή της προηγούμενης πηγής πολυμέσων συνεχίζεται, όταν το μήνυμα τερματιστεί.
  • Αναγγελίες οδικής κυκλοφορίας: διακόπτει την τρέχουσα αναπαραγωγή (πολυ)μέσων και μεταδίδει πληροφορίες για διακοπές στην κυκλοφορία. Η αναπαραγωγή της προηγούμενης πηγής πολυμέσων συνεχίζεται, όταν το μήνυμα τερματιστεί.

DAB* (ψηφιακό ραδιόφωνο)

 • Ταξινόμηση υπηρεσιών: επιλογή για τον τρόπο ταξινόμησης των καναλιών. Είτε αλφαβητικά είτε κατά αριθμό υπηρεσίας.
 • Σύνδεσμος DAB-DAB: αρχίζει τη λειτουργία για τη σύνδεση εντός DAB. Αν το σήμα ενός ραδιοφωνικού καναλιού χαθεί, τότε πραγματοποιείται αναζήτηση άλλου καναλιού σε μια άλλη ομάδα καναλιών (ensemble).
 • Σύνδεσμος DAB-FM: αρχίζει τη λειτουργία για τη σύνδεση μεταξύ DAB και FM. Αν το σήμα ενός ραδιοφωνικού καναλιού χαθεί, πραγματοποιείται αυτόματα αναζήτηση εναλλακτικής συχνότητας FM.
 • Εμφάνιση πληροφοριών αναμετάδοσης: επιλέξτε να εμφανίζεται ραδιοφωνικό κείμενο ή επιλεγμένοι τύποι ραδιοφωνικού κειμένου, π.χ. καλλιτέχνες.
 • Εμφάν slideshow για το συγκεκρ πρόγραμμα: επιλέξτε αν θέλετε να εμφανίζονται ή όχι εικόνες για τα προγράμματα στην οθόνη.
 • Επιλέξτε αναγγελίες: επιλέξτε τον τύπο μηνυμάτων που θέλετε να λαμβάνονται κατά την αναπαραγωγή DAB. Τα επιλεγμένα μηνύματα θα διακόψουν την τρέχουσα αναπαραγωγή πολυμέσων, για να αναπαραχθεί το μήνυμα. Η αναπαραγωγή της προηγούμενης πηγής πολυμέσων συνεχίζεται, όταν το μήνυμα τερματιστεί.
  • Συναγερμός: διακόπτει την τρέχουσα αναπαραγωγή (πολυ)μέσων και στέλνει προειδοποιήσεις για σοβαρά ατυχήματα και καταστροφές. Η αναπαραγωγή της προηγούμενης πηγής πολυμέσων συνεχίζεται, όταν το μήνυμα τερματιστεί.
  • Ένδειξη οδικής κυκλοφορίας: λαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τις διακοπές στην κυκλοφορία.
  • Διακοπή μετάδοσης για ειδήσεις: λαμβάνει ειδήσεις.
  • Αναβοσβήσιμο Μεταφορά: λαμβάνει πληροφορίες για τα μέσα μαζικής μεταφοράς, π.χ. δρομολόγια πορθμείων και τρένων.
  • Προειδοποίηση/Υπηρεσίες: λαμβάνει πληροφορίες για συμβάντα μικρότερης σημαντικότητας από τη λειτουργία συναγερμού, π.χ. γενικές διακοπές ρεύματος.

Σας βοήθησε αυτό;