Σύνδεση στο διαδίκτυο

Συμβουλές για τη χρήση της σύνδεσης Bluetooth

Ενημερώθηκε 9/29/2020

Συμβουλές για τη χρήση της σύνδεσης Bluetooth

Αν διαπιστώσετε ότι η σύνδεση ή οι λειτουργίες ανάμεσα στο αυτοκίνητό σας και τη συσκευή Bluetooth δεν λειτουργούν όπως πρέπει, οι παρακάτω συμβουλές μπορούν να σας φανούν χρήσιμες.

Όταν συνδέετε μια κινητή συσκευή στο αυτοκίνητο μέσω Bluetooth

Αν αντιμετωπίζετε δυσκολίες κατά τη σύνδεση μιας κινητής συσκευής στο αυτοκίνητο μέσω Bluetooth:

 • Βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία της συσκευής είναι επαρκώς φορτισμένη (συνιστάται η μπαταρία να είναι φορτισμένη τουλάχιστον στο 50%)
 • Βεβαιωθείτε ότι το Bluetooth είναι ενεργοποιημένο στη συσκευή σας και στο αυτοκίνητο
 • Βεβαιωθείτε ότι έχετε δημιουργήσει μια σύνδεση Bluetooth και ότι έχετε συνδέσει το αυτοκίνητο στη συσκευή που θέλετε να χρησιμοποιήσετε
 • Αν είναι εφικτό, προσπαθήστε να συνδέσετε μια άλλη συσκευή στο αυτοκίνητο μέσω Bluetooth, για να ελέγξετε αν το πρόβλημα βρίσκεται στη συσκευή ή στο αυτοκίνητο

Αν το πρόβλημα παραμένει:

 1. Διαγράψτε όλες τις προηγούμενες συσκευές που υπάρχουν στις ρυθμίσεις Bluetooth στο αυτοκίνητο
 2. Επανεκκινήστε τη συσκευή που θέλετε να συνδέσετε
 3. Προσπαθήστε να συνδέσετε τη συσκευή ξανά

Αναπαραγωγή (πολυ)μέσων μέσω Bluetooth

Αν αντιμετωπίζετε πρόβλημα με την αναπαραγωγή (πολυ)μέσων στο αυτοκίνητο μέσω κινητής συσκευής:

 • Προσπαθήστε να επανεκκινήσετε την εφαρμογή ή την πηγή, από την οποία θέλετε να γίνει η αναπαραγωγή των (πολυ)μέσων
 • Δοκιμάζοντας αναπαραγωγή των (πολυ)μέσων από μια άλλη πηγή στην κινητή συσκευή, μπορείτε να ελέγξετε αν το πρόβλημα βρίσκεται στην πηγή ή στη συσκευή
 • Αλλάξτε τη θέση της συσκευής και ελέγξτε αν η αναπαραγωγή λειτουργεί καλύτερα
 • Κλείστε τις εφαρμογές που είναι ανοικτές στο παρασκήνιο
 • Επανεκκινήστε τη συσκευή, από την οποία θέλετε να γίνει η αναπαραγωγή των (πολυ)μέσων

Αν δεν βοηθήσει τίποτε από τα παραπάνω, ελέγξτε τη σύνδεση Bluetooth ανάμεσα στην κινητή συσκευή και το αυτοκίνητο. Βλ. ενότητα "Όταν συνδέετε μια κινητή συσκευή στο αυτοκίνητο μέσω Bluetooth".

Ένταση ήχου

Αν διαπιστώσετε ότι η ένταση ήχου είναι χαμηλότερη από την αναμενόμενη όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία ανοικτής συνομιλίας μέσω Bluetooth, πρώτα ελέγξτε αν πρέπει να αλλάξετε τις ρυθμίσεις ήχου στην κινητή συσκευή πριν αυξήσετε την ένταση ήχου μέσα στο αυτοκίνητο.

Σημείωση

Ορισμένα τηλέφωνα προϋποθέτουν η ένταση του Bluetooth του τηλεφώνου να ρυθμιστεί χειροκίνητα στο 100%, προκειμένου η ένταση ήχου μέσα στο αυτοκίνητο να είναι ικανοποιητικά υψηλή. Αυτή η ρύθμιση πρέπει να γίνει για κάθε συνδεδεμένο τηλέφωνο. Η ρύθμιση γίνεται μία φορά για τις τηλεφωνικές κλήσεις και μία φορά για τη συνεχή ροή (streaming) (πολυ)μέσων. Το σύστημα στη συνέχεια θα θυμάται τη ρύθμιση και δεν χρειάζεται να την επαναλάβετε την επόμενη φορά που θα συνδεθεί το τηλέφωνο.


Σας βοήθησε αυτό;