Φόρτιση της υβριδικής μπαταρίας

Άνοιγμα και κλείσιμο του καλύμματος για την υποδοχή φόρτισης

Ενημερώθηκε 5/18/2020

Άνοιγμα και κλείσιμο του καλύμματος για την υποδοχή φόρτισης

Το πορτάκι της υποδοχής φόρτισης της υβριδικής μπαταρίας ανοίγει χειροκίνητα.

P5P6- 19w46- Charging lid

Πιέστε το πίσω τμήμα του καλύμματος και αφήστε το.

Ανοίξτε το κάλυμμα.

Κλείστε το κάλυμμα για την υποδοχή φόρτισης ακολουθώντας την αντίστροφη διαδικασία.


Σας βοήθησε αυτό;