Φόρτιση της υβριδικής μπαταρίας

Διακοπή φόρτισης της υβριδικής μπαταρίας

Ενημερώθηκε 5/18/2020

Διακοπή φόρτισης της υβριδικής μπαταρίας

Για να ολοκληρωθεί η φόρτιση, ξεκλειδώστε το αυτοκίνητο, αποσυνδέστε το καλώδιο φόρτισης από την υποδοχή φόρτισης του αυτοκινήτου και στη συνέχεια από την πρίζα 230 VΗ τάση στην πρίζα μπορεί να διαφέρει ανάλογα με την αγορά. (εναλλασσόμενου ρεύματος).

Σημαντικό

Πριν αποσυνδέσετε το καλώδιο φόρτισης από την υποδοχή φόρτισης του αυτοκινήτου, το αυτοκίνητο πρέπει να ξεκλειδωθεί χρησιμοποιώντας το κουμπί ξεκλειδώματος στο τηλεχειριστήριο-κλειδί. Αυτό πρέπει να γίνει ακόμη κι αν οι πόρτες στο αυτοκίνητο έχουν ήδη ξεκλειδωθεί. Αν το αυτοκίνητο δεν ξεκλειδωθεί χρησιμοποιώντας το κουμπί, μπορεί να προκληθεί ζημιά στο καλώδιο φόρτισης ή στο σύστημα.

Σημείωση

Ξεκλειδώνετε πάντοτε το αυτοκίνητο για να σταματήσει η φόρτιση, πριν αποσυνδέσετε το φις από την πρίζα 230 V (εναλλασσόμενου ρεύματος). Λάβετε υπόψη σας ότι πρέπει να αποσυνδέσετε το καλώδιο φόρτισης από την υποδοχή φόρτισης του αυτοκινήτου, πριν το αποσυνδέσετε από την πρίζα 230 V, αφενός για να αποφευχθεί η ζημιά στο σύστημα και αφετέρου για να μη σταματήσει η φόρτιση ακούσια.

P5-XC90Hybrid-16w17-Unlock car

Ξεκλειδώστε το αυτοκίνητο με το τηλεχειριστήριο-κλειδί - η φόρτιση έχει ολοκληρωθεί και η κλειδωμένη λαβή του καλωδίου φόρτισης απασφαλίζει/ξεκλειδώνει.

P5P6-2017- Plug out cable from car (EU+CH)

Αποσυνδέστε το καλώδιο από την υποδοχή φόρτισης του αυτοκινήτου και κλείστε το κάλυμμα.

P5P6-2017-XC90H-Plug out cable from house (EU+CH)

Αποσυνδέστε το καλώδιο από την πρίζα 230 V.

Επανατοποθετήστε το καλώδιο φόρτισης στον αποθηκευτικό χώρο κάτω από το δάπεδο του χώρου αποσκευών.

Το καλώδιο φόρτισης ασφαλίζει αυτόματα

Αν το καλώδιο φόρτισης δεν αποσυνδεθεί από την υποδοχή φόρτισης, ασφαλίζει ξανά αυτόματα λίγη ώρα αφότου απασφαλίσει για να βελτιστοποιηθεί η φόρτιση και η αυτονομία, καθώς και για να διευκολυνθεί ο προκαταρκτικός κλιματισμός πριν από ένα ταξίδι. Μπορείτε να αποσυνδέσετε ξανά το καλώδιο φόρτισης αν ξεκλειδώσετε το αυτοκίνητο χρησιμοποιώντας το τηλεχειριστήριο-κλειδί. Αν το αυτοκίνητο διαθέτει Passive Entry*, μπορείτε να το κλειδώσετε και να το ξεκλειδώσετε χρησιμοποιώντας τη λαβή ξανά.


Σας βοήθησε αυτό;