Φόρτιση της υβριδικής μπαταρίας

Καλώδιο φόρτισης

Ενημερώθηκε 5/18/2020

Καλώδιο φόρτισης

Το καλώδιο φόρτισης με τη μονάδα ελέγχου χρησιμοποιείται για τη φόρτιση της υβριδικής μπαταρίας του αυτοκινήτου.

P6-2017- XC40H Cable placement in car - RoW

Το καλώδιο φόρτισης βρίσκεται στον αποθηκευτικό χώρο κάτω από το άνοιγμα του δαπέδου στον χώρο αποσκευών.

Προειδοποίηση

Χρησιμοποιείτε μόνο το καλώδιο φόρτισης που παρέχεται με το αυτοκίνητό σας ή κάποιο ανταλλακτικό καλώδιο που συνιστά η Volvo.

Προδιαγραφές, καλώδιο φόρτισης

Θερμοκρασία περιβάλλοντος

-32 ºC έως 50 ºC (-25 ºF έως 122 ºF)

Προειδοποίηση

  • Το καλώδιο φόρτισης διαθέτει έναν ενσωματωμένο αυτόματο διακόπτη. Η φόρτιση πρέπει να πραγματοποιείται μόνο σε γειωμένες και εγκεκριμένες πρίζες.
  • Τα παιδιά πρέπει να βρίσκονται υπό επίβλεψη όταν είναι κοντά σε συνδεδεμένο καλώδιο φόρτισης.
  • Υψηλή τάση στο καλώδιο φόρτισης. Η επαφή με υψηλή τάση μπορεί να προκαλέσει θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό.
  • Μη χρησιμοποιείτε το καλώδιο φόρτισης, αν έχει υποστεί οποιαδήποτε ζημιά. Εάν το καλώδιο φόρτισης έχει υποστεί ζημιά ή δεν λειτουργεί, πρέπει να επισκευαστεί μόνο σε συνεργείο - συνιστάται να απευθυνθείτε σε ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο της Volvo.
  • Τοποθετείτε πάντοτε το καλώδιο φόρτισης έτσι, ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος κάποιος να το πατήσει ή να σκοντάψει σε αυτό ή να υποστεί άλλου είδους ζημιά, ή να προκληθεί τραυματισμός.
  • Αποσυνδέστε τον φορτιστή από την πρίζα στον τοίχο, πριν τον καθαρίσετε.
  • Ποτέ μη συνδέετε το καλώδιο φόρτισης σε μπαλαντέζα ή σε πολύπριζο.
  • Μη χρησιμοποιείτε έναν ή περισσότερους αντάπτορες ανάμεσα στο καλώδιο φόρτισης και τον ρευματοδότη.
  • Μη χρησιμοποιείτε εξωτερικό χρονοδιακόπτη ανάμεσα στο καλώδιο φόρτισης και τον ρευματοδότη.

Ανατρέξτε επίσης στις οδηγίες του κατασκευαστή για τη χρήση του καλωδίου φόρτισης και των εξαρτημάτων του.

Σημαντικό

Τα πολλαπλά φις, οι εξωτερικοί χρονοδιακόπτες, οι αντάπτορες, οι μπαλαντέζες, οι συσκευές προστασίας από υπέρταση ή παρόμοιες συσκευές δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται παράλληλα με το καλώδιο φόρτισης, διότι έτσι μπορεί να προκληθεί φωτιά, ηλεκτροπληξία, κ.λπ.

Ανάμεσα στην πρίζα 230 V (εναλλασσόμενου ρεύματος) και το καλώδιο φόρτισης μπορεί να χρησιμοποιηθεί αντάπτορας μόνο αν είναι εγκεκριμένος σύμφωνα με το IEC 61851 και το IEC 62196.

Σημαντικό

Ποτέ μην αποσυνδέετε το καλώδιο φόρτισης από την πρίζα 230 V (εναλλασσόμενου ρεύματος) ενώ η φόρτιση βρίσκεται σε εξέλιξη - υπάρχει κίνδυνος η πρίζα 230 V να υποστεί ζημιά. Πρέπει πάντοτε να σταματάτε τη φόρτιση πριν αποσυνδέσετε το καλώδιο φόρτισης από την υποδοχή φόρτισης του αυτοκινήτου και έπειτα από την πρίζα 230 V.

Σημαντικό

Καθαρίστε το καλώδιο φόρτισης με ένα καθαρό πανί, το οποίο έχετε διαβρέξει με νερό ή ήπιο καθαριστικό. Μη χρησιμοποιείτε χημικά ή διαλυτικά.

P6-1846-XC40H Warning charging intake

Προειδοποίηση

Το καλώδιο φόρτισης και τα σχετικά μέρη δεν πρέπει να εμβαπτίζονται σε νερό.

Σημαντικό

Αποφύγετε την άμεση έκθεση της μονάδας ελέγχου και του βύσματός της στο φως του ήλιου. Σε τέτοιες περιπτώσεις, υπάρχει κίνδυνος το σύστημα προστασίας κατά της υπερθέρμανσης στο βύσμα να μειώσει ή να διακόψει τη φόρτιση της υβριδικής μπαταρίας.


Σας βοήθησε αυτό;