Ηλεκτροκίνηση και φόρτιση

Ενδεικτικές λυχνίες και μηνύματα για την υβριδική λειτουργία στην οθόνη του οδηγού

Ενημερώθηκε 11/18/2022

Ενδεικτικές λυχνίες και μηνύματα για την υβριδική λειτουργία στην οθόνη του οδηγού

Στην οθόνη του οδηγού μπορεί να εμφανίζεται μια σειρά από ενδεικτικές λυχνίες και μηνύματα σχετικά με το Recharge. Μπορεί επίσης να εμφανίζονται σε συνδυασμό με γενικές ενδεικτικές και προειδοποιητικές λυχνίες και στη συνέχεια σβήνουν όταν τα προβλήματα έχουν αποκατασταθεί.

Λυχνία

Μήνυμα

Ερμηνεία

P5-1519-XC90 Hybrid-Symbol-Battery-information

Μπαταρία 12 V

Βλάβη φόρτ., σέρβις επείγ. Μεταβείτε σε συνεργείο.

Βλάβη στην μπαταρία 12V. Απευθυνθείτε σε ένα συνεργείοΣυνιστάται να απευθυνθείτε σε ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο της Volvo. για έλεγχο της μπαταρίας το συντομότερο δυνατό.

P5-1519-XC90 Hybrid-Symbol-Battery-information

Μπαταρία 12 V

Βλάβη φόρτισης Σταματ. σε ασφαλές σημείο

Βλάβη στην μπαταρία 12V. Σταματήστε το αυτοκίνητο με ασφαλή τρόπο και απευθυνθείτε σε ένα συνεργείοΣυνιστάται να απευθυνθείτε σε ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο της Volvo. για έλεγχο της μπαταρίας το συντομότερο δυνατό.

P5-1519-XC90 Hybrid-Symbol-Battery-information

Μπαταρία 12 V

Καμένη ασφάλεια Απαιτείται σέρβις

Βλάβη στην μπαταρία 12V. Απευθυνθείτε σε ένα συνεργείοΣυνιστάται να απευθυνθείτε σε ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο της Volvo. για έλεγχο της λειτουργίας το συντομότερο δυνατό.

P5-1519-XC90 Hybrid-Symbol-Battery-information

Μπαταρία υψηλ. τάσης

Υπερθέρμ, σταματήστε σε ασφαλές σημείο

Η θερμοκρασία της υβριδικής μπαταρίας φαίνεται να αυξάνεται μη φυσιολογικά. Σταματήστε το αυτοκίνητο και σβήστε τον κινητήρα. Περιμένετε τουλάχιστον 5 λεπτά πριν συνεχίσετε να οδηγείτε. Απευθυνθείτε σε ένα συνεργείοΣυνιστάται να απευθυνθείτε σε ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο της Volvo. ή ελέγξτε απ' έξω αν όλα φαίνονται φυσιολογικά πριν συνεχίσετε να οδηγείτε.

P5-15w19-XC90H-Symbol-Reduced speed limit-warning

Μειωμένη απόδοση

Μέγ. ταχύτητα οχήματος περιορισμένη

Η υβριδική μπαταρία δεν είναι επαρκώς φορτισμένη για οδήγηση σε υψηλές ταχύτητες. Φορτίστε την μπαταρία το συντομότερο δυνατό.

P5-15w19-XC90H-Symbol-HybridSystems-information

Σύστημα πρόωσης

Ακανόν συμπερ σε χαμ ταχύτ, χρήση οχήμ ΟΚ

Το υβριδικό σύστημα δεν λειτουργεί όπως θα έπρεπε. Απευθυνθείτε σε ένα συνεργείοΣυνιστάται να απευθυνθείτε σε ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο της Volvo. για έλεγχο της λειτουργίας το συντομότερο δυνατό.

P5-15w19-XC90H-Symbol-HybridSystems-information

Βλάβη υβριδ συστήμ

Απαιτείται σέρβις

Το υβριδικό σύστημα είναι απενεργοποιημένο. Απευθυνθείτε σε ένα συνεργείοΣυνιστάται να απευθυνθείτε σε ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο της Volvo. για έλεγχο της λειτουργίας το συντομότερο δυνατό.

P5-15w19-XC90H-Symbol-ChargeCable

Καλώδιο φόρτισης

Αφαιρέστε το πριν την εκκίνηση

Εμφανίζεται όταν ο οδηγός επιχειρήσει να θέσει το αυτοκίνητο σε λειτουργία και το καλώδιο φόρτισης είναι συνδεδεμένο στο αυτοκίνητο. Αποσυνδέστε το καλώδιο φόρτισης και κλείστε το καπάκι φόρτισης.


Σας βοήθησε αυτό;