Χειριστήρια συστήματος κλιματισμού για το μπροστινό κάθισμα

Ρύθμιση της ταχύτητας ανεμιστήρα για το μπροστινό κάθισμα

Στον 2-ζωνικό κλιματισμό, για τα πίσω καθίσματα επίσης.

Ενημερώθηκε 5/18/2020

Ρύθμιση της ταχύτητας ανεμιστήρα για το μπροστινό κάθισμα

Στον 2-ζωνικό κλιματισμό, για τα πίσω καθίσματα επίσης.

Μπορείτε να ρυθμίσετε την ταχύτητα του ανεμιστήρα για το μπροστινό κάθισμα σε διαφορετικά επίπεδα που ρυθμίζονται αυτόματα.

P5-1507-Icon-settings-climate

Ανοίξτε την προβολή κλιματισμού στην κεντρική οθόνη, πατώντας το σύμβολο στη μέση της γραμμής κλιματισμού.

P5-1507–Climate–Buttons fan

Κουμπιά ρύθμισης ανεμιστήρα στην προβολή κλιματισμού.

Πατήστε στην ταχύτητα ανεμιστήρα που θέλετε, Off, 1-5 ή Max.

Η ταχύτητα του ανεμιστήρα αλλάζει και τα κουμπιά για την επιλεγμένη ταχύτητα φωτίζονται.

Σημαντικό

Αν ο ανεμιστήρας απενεργοποιηθεί εντελώς, το σύστημα κλιματισμού δεν ενεργοποιείται, με κίνδυνο να θαμπώσουν τα παράθυρα από τη μέσα πλευρά.

Σημείωση

Το σύστημα κλιματισμού προσαρμόζει αυτόματα τη ροή του αέρα σύμφωνα με την επιλεγμένη ταχύτητα του ανεμιστήρα με βάση τις ανάγκες. Αυτό σημαίνει ότι η ταχύτητα του ανεμιστήρα μπορεί να αλλάξει ακόμη κι αν η ρύθμιση είναι ίδια.


Σας βοήθησε αυτό;