Εξερευνήστε το εγχειρίδιό σας

XC40 Recharge Plug-in Hybrid
2021 Early

Μπροστινό κάθισμα

6 Αποτελέσματα

Μπροστινά καθίσματα

Το κάθισμα διαθέτει μια σειρά από επιλογές ρύθμισης για να απολαμβάνετε μεγαλύτερη άνεση.

Ηλεκτροκίνητο* μπροστινό κάθισμα

Τα μπροστινά καθίσματα του αυτοκινήτου διαθέτουν μια γκάμα επιλογών ρύθμισης για ενίσχυση της άνεσης. Το ηλεκτροκίνητο κάθισμα μπορεί να μετακινηθεί προς τα εμπρός/πίσω και προς τα πάνω/κάτω. Το μπροστινό άκρο της έδρας του καθίσματος μπορεί να ρυθμιστεί προς τα πάνω/κάτω και η κλίση της πλάτης του καθίσματος μπορεί να ρυθμιστεί. Ο μηχανισμός στήριξης οσφυϊκής χώρας* μπορεί να ρυθμιστεί προς τα πάνω/κάτω/εμπρός/πίσω. Το μήκος της έδρας του καθίσματος ρυθμίζεται χειροκίνητα*.

Ρύθμιση του ηλεκτροκίνητου* μπροστινού καθίσματος

Ρυθμίστε το κάθισμα στη θέση που θέλετε, χρησιμοποιώντας τον διακόπτη στο μπροστινό τμήμα της έδρας του καθίσματος. Για να ενεργοποιήσετε τη στήριξη οσφυϊκής χώρας*, πατήστε το κουμπί τεσσάρων κατευθύνσεων.

Χειροκίνητο μπροστινό κάθισμα

Τα μπροστινά καθίσματα του αυτοκινήτου διαθέτουν μια γκάμα επιλογών ρύθμισης για ενίσχυση της άνεσης.

Ρύθμιση* του μήκους της έδρας του μπροστινού καθίσματος

Για μεγαλύτερη άνεση, μπορείτε να ρυθμίσετε το μήκος της έδρας του καθίσματος.

Ρύθμιση του μηχανισμού στήριξης οσφυϊκής χώρας* στο μπροστινό κάθισμα

Ο μηχανισμός στήριξης οσφυϊκής χώρας ρυθμίζεται από ένα κουμπί στο πλάι της έδρας του καθίσματος.