Εξερευνήστε το εγχειρίδιό σας

XC40 Recharge Plug-in Hybrid
2021

6 Αποτελέσματα

Μπροστινά καθίσματα

Ενημερώθηκε 5/18/2020

Το κάθισμα διαθέτει μια σειρά από επιλογές ρύθμισης για να απολαμβάνετε μεγαλύτερη άνεση.

Ηλεκτροκίνητο* μπροστινό κάθισμα

Ενημερώθηκε 5/18/2020

Τα μπροστινά καθίσματα του αυτοκινήτου διαθέτουν μια γκάμα επιλογών ρύθμισης για ενίσχυση της άνεσης. Το ηλεκτροκίνητο κάθισμα μπορεί να μετακινηθεί προς τα εμπρός/πίσω και προς τα πάνω/κάτω. Το μπροστινό άκρο της έδρας του καθίσματος μπορεί να ρυθμιστεί προς τα πάνω/κάτω και η κλίση της πλάτης του καθίσματος μπορεί να ρυθμιστεί. Ο μηχανισμός στήριξης οσφυϊκής χώρας μπορεί να ρυθμιστεί προς τα πάνω/κάτω/εμπρός/πίσω. Το μήκος της έδρας του καθίσματος ρυθμίζεται χειροκίνητα.

Ρύθμιση του ηλεκτροκίνητου* μπροστινού καθίσματος

Ενημερώθηκε 5/18/2020

Ρυθμίστε το κάθισμα στη θέση που θέλετε, χρησιμοποιώντας τον διακόπτη στο μπροστινό τμήμα της έδρας του καθίσματος. Για να ενεργοποιήσετε τη στήριξη οσφυϊκής χώρας, πατήστε το κουμπί τεσσάρων κατευθύνσεων.

Χειροκίνητο μπροστινό κάθισμα

Ενημερώθηκε 5/18/2020

Τα μπροστινά καθίσματα του αυτοκινήτου διαθέτουν μια γκάμα επιλογών ρύθμισης για ενίσχυση της άνεσης.

Ρύθμιση* του μήκους της έδρας του μπροστινού καθίσματος

Ενημερώθηκε 5/18/2020

Για μεγαλύτερη άνεση, μπορείτε να ρυθμίσετε το μήκος της έδρας του καθίσματος.

Ρύθμιση του μηχανισμού στήριξης οσφυϊκής χώρας* στο μπροστινό κάθισμα

Ενημερώθηκε 5/18/2020

Ο μηχανισμός στήριξης οσφυϊκής χώρας ρυθμίζεται από ένα κουμπί στο πλάι της έδρας του καθίσματος.