Κλείδωμα και ξεκλείδωμα

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση των κλειδαριών ασφαλείας παιδιών

Ενημερώθηκε 5/18/2020

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση των κλειδαριών ασφαλείας παιδιών

Η κλειδαριά ασφαλείας παιδιών δεν επιτρέπει στις πίσω πόρτες να ανοίξουν από μέσα.

Η κλειδαριά ασφαλείας παιδιών είναι είτε χειροκίνητη είτε ηλεκτρική*.

Χειροκίνητη κλειδαριά ασφαλείας παιδιών

P5-1507 Door with manual child lock with key blade

Χειροκίνητη κλειδαριά ασφαλείας παιδιών. Δεν πρέπει να συγχέονται με τις μηχανικές κλειδαριές θυρών.

Χρησιμοποιήστε το αποσπώμενο κλειδί του τηλεχειριστηρίου-κλειδιού για να γυρίσετε το διακόπτη.

Η πόρτα δεν μπορεί να ανοίξει από μέσα.
Η πόρτα μπορεί να ανοίξει τόσο απ' έξω όσο και από μέσα.

Σημείωση

  • Με την ασφάλεια κάθε πόρτας κλειδώνει μόνο η συγκεκριμένη πόρτα - όχι και οι δύο πίσω πόρτες ταυτόχρονα.
  • Τα αυτοκίνητα με ηλεκτρικές κλειδαριές ασφαλείας παιδιών δεν διαθέτουν μηχανικές κλειδαριές ασφαλείας παιδιών.

Ηλεκτρική κλειδαριά ασφαλείας παιδιών*

Η ηλεκτρική κλειδαριά ασφαλείας παιδιών μπορεί να ενεργοποιηθεί και να απενεργοποιηθεί με τον διακόπτη ανάφλεξης σε οποιαδήποτε θέση μετά τη 0. Η ενεργοποίηση και η απενεργοποίηση μπορεί να πραγματοποιηθεί έως και 2 λεπτά από τη στιγμή που το αυτοκίνητο θα τεθεί εκτός λειτουργίας, με την προϋπόθεση ότι δεν θα ανοίξει κάποια πόρτα.

P6-1746-XC40 - Child safety lock button

Κουμπί ενεργοποίησης και απενεργοποίησης.

  • Λυχνία αναμμένη – η κλειδιά είναι ενεργοποιημένη.
  • Λυχνία σβηστή – η κλειδιά είναι απενεργοποιημένη.

Όταν η κλειδαριά ασφαλείας παιδιών είναι ενεργοποιημένη, πίσω είναι εφικτά τα εξής:

  • τα παράθυρα ανοίγουν μόνο με τα κουμπιά στην πόρτα του οδηγού.
  • οι πόρτες δεν μπορούν να ανοίξουν από μέσα.

Αν η κλειδαριά ασφαλείας παιδιών είναι ενεργοποιημένη όταν το αυτοκίνητο τεθεί εκτός λειτουργίας, θα παραμείνει ενεργοποιημένη την επόμενη φορά που το αυτοκίνητο θα τεθεί σε λειτουργία.

Ενδεικτικές λυχνίες και μηνύματα

Λυχνία

Μήνυμα

Ερμηνεία

P5-15w19 - Childlock ON

Πίσω κλειδ ασφ παιδ Ενεργοποιημέν

Η κλειδαριά ασφαλείας παιδιών είναι ενεργοποιημένη.

P5-15w19 - Childlock OFF

Πίσω κλειδ ασφ παιδ Απενεργοποιημέν

Η κλειδαριά ασφαλείας παιδιών είναι απενεργοποιημένη.


Σας βοήθησε αυτό;