Κλείδωμα και ξεκλείδωμα

Κλείδωμα και ξεκλείδωμα με το αποσπώμενο κλειδί

Ενημερώθηκε 5/18/2020

Κλείδωμα και ξεκλείδωμα με το αποσπώμενο κλειδί

Το αποσπώμενο κλειδί μπορεί να χρησιμοποιηθεί μεταξύ άλλων για το ξεκλείδωμα του αυτοκινήτου απ' έξω - π.χ. αν η μπαταρία του τηλεχειριστηρίου-κλειδιού έχει αποφορτιστεί.

Ξεκλείδωμα

P5-1507 Unlock with removable keyblade

Τραβήξτε προς τα έξω τη λαβή της μπροστινής αριστερής πόρτας μέχρι την τερματική της θέση έτσι, ώστε να φανεί ο ομφαλός της κλειδαριάςΑυτό ισχύει ανάλογα αν το αυτοκίνητο είναι δεξιοτίμονο ή αριστεροτίμονο..

Εισάγετε το κλειδί στον ομφαλό της κλειδαριάς.

Γυρίστε το 45 μοίρες δεξιά έτσι, ώστε το αποσπώμενο κλειδί να είναι στραμμένο προς τα πίσω.

Γυρίστε το κλειδί αντίθετα 45 μοίρες στην αρχική του θέση. Αφαιρέστε το κλειδί από τον ομφαλό της κλειδαριάς και αφήστε τη λαβή έτσι, ώστε το πίσω τμήμα της λαβής να εφάπτεται ξανά στο αυτοκίνητο.

Τραβήξτε τη λαβή προς τα έξω.

Η πόρτα ανοίγει.

Σημείωση

Όταν η πόρτα ξεκλειδωθεί με το κλειδί και ανοίξει, ενεργοποιείται ο συναγερμός. Ο συναγερμός πρέπει να απενεργοποιηθεί χειροκίνητα, βλ. ξεχωριστή ενότητα.

Κλείδωμα

Μπορείτε να κλειδώσετε την μπροστινή αριστερή πόρτα από τον ομφαλό της σχετικής κλειδαριάς και το αποσπώμενο κλειδί.

Οι άλλες πόρτες φέρουν έναν διακόπτη κλειδώματος στο τέλος που πρέπει να πατηθεί χρησιμοποιώντας το αποσπώμενο κλειδί – στη συνέχεια κλειδώνουν μηχανικά/δεν μπορούν να ανοίξουν απ' έξω.

Οι πόρτες μπορούν ωστόσο να ανοίξουν από μέσα.

P5-1507-XC90- Manual locking

Χειροκίνητο κλείδωμα της πόρτας. Δεν πρέπει να συγχέεται με την κλειδαριά ασφαλείας παιδιών.

Αφαιρέστε το αποσπώμενο κλειδί από το τηλεχειριστήριο-κλειδί.

Τοποθετήστε το αποσπώμενο κλειδί στην οπή για την επαναρύθμιση της κλειδαριάς.

Πιέστε το κλειδί προς τα μέσα μέχρι τέρμα, περίπου 12 mm (0,5 in).

Η πόρτα μπορεί να ανοίξει τόσο απ' έξω όσο και από μέσα.
Η πόρτα δεν μπορεί να ανοίξει απ' έξω. Για να επιστρέψει στη θέση A, η εσωτερική λαβή της πόρτας πρέπει να ανοίξει.

Σημείωση

  • Με την ασφάλεια κάθε πόρτας, κλειδώνει μόνο η συγκεκριμένη πόρτα - όχι όλες οι πόρτες ταυτόχρονα.
  • Όταν μια πόρτα έχει κλειδωθεί χειροκίνητα και είναι ενεργοποιημένη η κλειδαριά ασφαλείας παιδιών, δεν μπορεί να ανοίξει από μέσα ή απ' έξω. Η πόρτα σε αυτήν την περίπτωση μπορεί να ξεκλειδωθεί από τα κουμπιά στο τηλεχειριστήριο-κλειδί, το κουμπί κεντρικού κλειδώματος, το σύστημα κλειδώματος Keyless* ή μέσω Volvo On Call*.

Σας βοήθησε αυτό;