Κλείδωμα και ξεκλείδωμα

Κλείδωμα προσωπικών χώρων

Ενημερώθηκε 5/18/2020

Κλείδωμα προσωπικών χώρων

Η πόρτα του χώρου αποσκευών μπορεί να κλειδωθεί με τη λειτουργία κλειδώματος προσωπικών χώρων, ώστε να μην μπορεί να ανοίξει, π.χ. όταν το αυτοκίνητο δοθεί για σέρβις, σε παρκαδόρο σε ξενοδοχείο ή σε παρόμοιες περιπτώσεις.

P5-1646-x90-function button private locking

Το κουμπί της λειτουργίας κλειδώματος προσωπικών χώρων βρίσκεται στην προβολή λειτουργιών στην κεντρική οθόνη. Ανάλογα με την τρέχουσα κατάσταση κλειδώματος, εμφανίζεται η ένδειξη Κλείδμ προσωπ χώρων απενεργ ή Κλείδ προσωπ χώρων ενεργ.


Σας βοήθησε αυτό;