Εξερευνήστε το εγχειρίδιό σας

XC40 Recharge Plug-in Hybrid
2021

6 Αποτελέσματα

Μήνυμα στην κεντρική οθόνη

Ενημερώθηκε 5/18/2020

Στην κεντρική οθόνη μπορούν να εμφανίζονται μηνύματα που ενημερώνουν ή βοηθούν τον οδηγό σε περίπτωση διαφορετικών συμβάντων.

Διαχείριση μηνυμάτων στην κεντρική οθόνη

Ενημερώθηκε 5/18/2020

Ο χειρισμός των μηνυμάτων στην κεντρική οθόνη γίνεται στις προβολές της κεντρικής οθόνης.

Διαχείριση μηνύματος που αποθηκεύτηκε από την κεντρική οθόνη

Ενημερώθηκε 5/18/2020

Είτε αποθηκεύτηκαν από την οθόνη του οδηγού είτε από την κεντρική οθόνη, η διαχείριση των μηνυμάτων πραγματοποιείται στην κεντρική οθόνη.

Μηνύματα στην οθόνη του οδηγού

Ενημερώθηκε 5/18/2020

Στην οθόνη του οδηγού μπορούν να εμφανίζονται μηνύματα που ενημερώνουν ή βοηθούν τον οδηγό σε περίπτωση διαφορετικών συμβάντων.

Διαχείριση μηνυμάτων στην οθόνη του οδηγού

Ενημερώθηκε 5/18/2020

Ο χειρισμός των μηνυμάτων που εμφανίζονται στην οθόνη του οδηγού γίνεται από τα δεξιά χειριστήρια του τιμονιού.

Διαχείριση μηνύματος που αποθηκεύτηκε από την οθόνη του οδηγού

Ενημερώθηκε 5/18/2020

Είτε αποθηκεύτηκαν από την οθόνη του οδηγού είτε από την κεντρική οθόνη, η διαχείριση των μηνυμάτων πραγματοποιείται στην κεντρική οθόνη.