Διαχείριση μηνυμάτων

Διαχείριση μηνύματος που αποθηκεύτηκε από την κεντρική οθόνη

Ενημερώθηκε 5/18/2020

Διαχείριση μηνύματος που αποθηκεύτηκε από την κεντρική οθόνη

Είτε αποθηκεύτηκαν από την οθόνη του οδηγού είτε από την κεντρική οθόνη, η διαχείριση των μηνυμάτων πραγματοποιείται στην κεντρική οθόνη.

P5-1717-ALL-Settings pane incl contextual

Ενδεικτικά αποθηκευμένα μηνύματα και πιθανές επιλογές στην επάνω προβολή.

Τα μηνύματα που εμφανίζονται στην κεντρική οθόνη και πρέπει να αποθηκευτούν τοποθετούνται στην επάνω προβολή της κεντρικής οθόνης.

Ανάγνωση ενός αποθηκευμένου μηνύματος

Ανοίξτε την επάνω προβολή στην κεντρική οθόνη.

Εμφανίζεται μια λίστα με τα αποθηκευμένα μηνύματα. Τα μηνύματα με ένα βέλος στα δεξιά μπορούν να αναπτυχθούν.

Πατήστε σε ένα μήνυμα για να αναπτυχθεί/ελαχιστοποιηθεί.

Περισσότερες πληροφορίες για το μήνυμα εμφανίζονται στη λίστα και η εικόνα στα αριστερά στην εφαρμογή δείχνει πληροφορίες για το μήνυμα με τη μορφή γραφικών.

Διαχείριση ενός αποθηκευμένου μηνύματος

Σε ορισμένα μηνύματα υπάρχει ένα κουμπί π.χ. για την ενεργοποίηση/απενεργοποίηση μιας λειτουργίας που είναι συνδεδεμένη με το μήνυμα.

Πατήστε το κουμπί για να εκτελεστεί η λειτουργία.

Τα αποθηκευμένα μηνύματα στην πάνω προβολή διαγράφονται αυτόματα όταν το αυτοκίνητο τίθεται εκτός λειτουργίας.


Σας βοήθησε αυτό;