Ενδεικτικές λυχνίες και μηνύματα

Ενδεικτικές λυχνίες και μηνύματα για το αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων

Ενημερώθηκε 5/18/2020

Ενδεικτικές λυχνίες και μηνύματα για το αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων

Αν σημειωθεί βλάβη στο κιβώτιο ταχυτήτων, στην οθόνη του οδηγού εμφανίζεται μια λυχνία και ένα μήνυμα.

Σημαντικό

Για να αποτραπεί τυχόν ζημιά στα εξαρτήματα του συστήματος μετάδοσης κίνησης, η θερμοκρασία λειτουργίας του κιβωτίου ταχυτήτων ελέγχεται. Αν υπάρχει κίνδυνος υπερθέρμανσης, στην οθόνη του οδηγού ανάβει μια προειδοποιητική λυχνία και εμφανίζεται ένα μήνυμα κειμένου - ακολουθήστε τη σύσταση που εμφανίζεται.

Λυχνία

Ερμηνεία

P5-XC90H-1519-Information or error message fro gearbox

Έχει σημειωθεί σφάλμα στο κιβώτιο ταχυτήτων.

Διαβάστε το μήνυμα στην οθόνη του οδηγού.

P5-1519-XC90 Hybrid-Dim soul symbol- transmission temperature

Το κιβώτιο ταχυτήτων έχει ζεσταθεί ή έχει υπερθερμανθεί.

Διαβάστε το μήνυμα στην οθόνη του οδηγού.

P5-15w19-XC90H-Symbol-Reduced speed limit-warning

Προσωρινή βλάβη στο σύστημα μετάδοσης κίνησης.

Διαβάστε το μήνυμα στην οθόνη του οδηγού.


Σας βοήθησε αυτό;