Ενδεικτικές λυχνίες και μηνύματα

Σύμβολα στη γραμμή κατάστασης της κεντρικής οθόνης

Ενημερώθηκε 5/18/2020

Σύμβολα στη γραμμή κατάστασης της κεντρικής οθόνης

Επισκόπηση των συμβόλων που μπορούν να εμφανιστούν στη γραμμή κατάστασης της κεντρικής οθόνης.

Στη γραμμή κατάστασης εμφανίζονται οι λειτουργίες σε εξέλιξη και, σε ορισμένες περιπτώσεις, η κατάστασή τους. Δεν εμφανίζονται όλα τα σύμβολα συνεχώς, λόγω του περιορισμένου χώρου στο πεδίο.

Λυχνία

Ερμηνεία

P5–1717–Symbol in status bar–Internet on

Συνδεδεμένο στο διαδίκτυο.

P5–1507–Symbol in status bar–Roaming

Περιαγωγή ενεργοποιημένη.

P5–1507–Symbol in status bar–Signal strength

Ισχύς σήματος στο δίκτυο κινητής τηλεφωνίας.

P5–1507–Symbol in status bar–BT connected

Συσκευή Bluetooth συνδεδεμένη.

P5–1507–Symbol in status bar–BT activated and none connected

Το Bluetooth είναι ενεργοποιημένο αλλά δεν υπάρχει συνδεδεμένη συσκευή.

P5–1717–Symbol in status bar–Information sent to/from GPS

Πληροφορίες από και προς το GPS.

P5–1507–Symbol in status bar–Wi-Fi connected

Συνδεδεμένο στο δίκτυο Wi-Fi.

P5–1507–Symbol in status bar–Wi-Fi hotspot active

Λειτουργία tethering ενεργοποιημένη (Wi-Fi hotspot). Το αυτοκίνητο διαμοιράζεται τη διαθέσιμη σύνδεση.

P5–1507–Symbol in status bar–P-SIM activated

Μόντεμ αυτοκινήτου ενεργοποιημένο.

P5–1717–Symbol in status bar–USB active

Κοινή χρήση USB ενεργή.

P5P6-2017-Symbol in status bar–Wireless charging

Το τηλέφωνο φορτίζεται ασύρματα.

P5–1507–Symbol in status bar–System processing

Διαδικασία σε εξέλιξη.

P5–1717–Symbol in status bar–Active parking timer

Χρονοδιακόπτης για προκαταρκτικό κλιματισμό ενεργός.

P5–1507–Symbol in status bar–Audio source is playing

Γίνεται αναπαραγωγή της πηγής ήχου.

P5–1507–Symbol in status bar–Audio source paused

Αναπαραγωγή πηγής ήχου σταμάτησε.

P5–1507–Symbol in status bar–Ongoing phone call

Τηλεφωνική κλήση σε εξέλιξη.

P5–1507–Symbol in status bar–Sound muted

Σίγαση πηγής ήχου

P5–1507–Symbol in status bar–TP NEWS receives

Οι ειδήσεις λαμβάνονται από το ραδιοφωνικό κανάλι.

P5–1507–Symbol in status bar–TP receives

Λαμβάνονται πληροφορίες οδικής κυκλοφορίας.

P5–1507–Symbol in status bar–Clock

Ρολόι.


Σας βοήθησε αυτό;