Φωνητική αναγνώριση

Φωνητικός χειρισμός ραδιοφώνου και (πολυ)μέσων

Ισχύει σε ορισμένες αγορές.

Ενημερώθηκε 5/18/2020

Φωνητικός χειρισμός ραδιοφώνου και (πολυ)μέσων

Ισχύει σε ορισμένες αγορές.

Οι εντολές για τον χειρισμό του ραδιοφώνου και του media player παρατίθενται παρακάτω.

Πατήστε στο και πείτε μία από τις παρακάτω εντολές:

 • "Media" - αρχίζει έναν διάλογο για τα (πολυ)μέσα και το ραδιόφωνο εμφανίζει παραδείγματα εντολών.
 • "Play [καλλιτέχνης]" - αναπαράγει μουσική από τον επιλεγμένο καλλιτέχνη.
 • "Play [τίτλος τραγουδιού]" - αναπαράγει το επιλεγμένο τραγούδι.
 • "Play [τίτλος τραγουδιού] από [άλμπουμ]" - αναπαράγει το επιλεγμένο τραγούδι από το επιλεγμένο άλμπουμ.
 • "Play [ραδιοφωνικός σταθμός]" - αρχίζει την αναπαραγωγή του επιλεγμένου ραδιοφωνικού σταθμού.
 • "Tune to [συχνότητα]" - αρχίζει την επιλεγμένη ραδιοφωνική συχνότητα στην τρέχουσα ζώνη συχνοτήτων. Αν δεν υπάρχει ενεργή υπηρεσία ραδιοφώνου, ενεργοποιείται η ζώνη συχνοτήτων FM ως προεπιλογή.
 • "Tune to [συχνότητα] [μήκος κύματος]" - αρχίζει την επιλεγμένη ραδιοφωνική συχνότητα στην επιλεγμένη ζώνη συχνοτήτων.
 • "Radio" - αρχίζει το ραδιόφωνο FM.
 • "Radio FM" - αρχίζει το ραδιόφωνο FM.
 • "DAB " - αρχίζει το ραδιόφωνο DAB*.
 • "USB" - αρχίζει την αναπαραγωγή από USB.
 • "iPod" - αρχίζει την αναπαραγωγή από iPod.
 • "Bluetooth" - αρχίζει την αναπαραγωγή από πηγή πολυμέσων που είναι συνδεδεμένη μέσω Bluetooth.
 • "Similar music" — αρχίζει την αναπαραγωγή μουσικής παρόμοιας με τη μουσική που ακούγεται ήδη από συσκευές USB.

Σημείωση

Η φωνητική αναγνώριση δεν υποστηρίζεται σε όλες τις γλώσσες του συστήματος. Οι γλώσσες στις οποίες υποστηρίζεται επισημαίνονται με το σύμβολο στη λίστα των διαθέσιμων γλωσσών συστήματος. Διαβάστε πού μπορείτε να βρείτε πληροφορίες στην ενότητα για τις ρυθμίσεις φωνητικής αναγνώρισης.


Σας βοήθησε αυτό;