Εξερευνήστε το εγχειρίδιό σας

XC40 Recharge Plug-in Hybrid
2021

20 Αποτελέσματα

Επαναρύθμιση των δεδομένων χρήστη για αλλαγή κατόχου

Ενημερώθηκε 5/18/2020

Όταν αλλάξει ο κάτοχος του αυτοκινήτου, οι ρυθμίσεις στοιχείων χρήστη και συστήματος πρέπει να επανέλθουν στις εργοστασιακές ρυθμίσεις.

Άλλες ρυθμίσεις στην επάνω προβολή της κεντρικής οθόνης

Ενημερώθηκε 5/18/2020

Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις και τις πληροφορίες για πολλές από τις λειτουργίες του αυτοκινήτου από την κεντρική οθόνη.

Μηδενισμός ρυθμίσεων στην κεντρική οθόνη

Ενημερώθηκε 5/18/2020

Υπάρχει η δυνατότητα να επαναφέρετε αμέσως στις προεπιλεγμένες τιμές όλες τις ρυθμίσεις που έχετε ορίσει στο μενού στην κεντρική οθόνη.

Πίνακας ρυθμίσεων κεντρικής οθόνης

Ενημερώθηκε 5/18/2020

Το μενού ρυθμίσεων στην κεντρική οθόνη περιλαμβάνει μια σειρά από κύριες κατηγορίες και υποκατηγορίες όπου είναι συγκεντρωμένες ρυθμίσεις και πληροφορίες για πολλές από τις λειτουργίες του αυτοκινήτου.

Άνοιγμα ρύθμισης ειδικού περιεχομένου στην κεντρική οθόνη

Ενημερώθηκε 5/18/2020

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη ρύθμιση ειδικού περιεχομένου για τις περισσότερες από τις βασικές εφαρμογές του αυτοκινήτου έτσι, ώστε να μπορείτε να αλλάζετε τις ρυθμίσεις απευθείας στην επάνω προβολή στην κεντρική οθόνη.

Αλλαγή μονάδων μέτρησης του συστήματος

Ενημερώθηκε 5/18/2020

Οι ρυθμίσεις για τις μονάδες μέτρησης γίνονται στο μενού Ρυθμίσεις στην κεντρική οθόνη.

Απενεργοποίηση και αλλαγή της έντασης ήχου του συστήματος στην κεντρική οθόνη

Ενημερώθηκε 5/18/2020

Από την κεντρική οθόνη, μπορείτε να αλλάξετε την ένταση ήχου του συστήματος ή να σιγήσετε εντελώς τον ήχο.

Αλλαγή της γλώσσας συστήματος

Ενημερώθηκε 5/18/2020

Οι ρυθμίσεις για τη γλώσσα γίνονται στο μενού Ρυθμίσεις στην κεντρική οθόνη.

Αλλαγή της εμφάνισης στην κεντρική οθόνη

Ενημερώθηκε 5/18/2020

Μπορείτε να αλλάξετε την εμφάνιση της κεντρικής οθόνης επιλέγοντας ένα θέμα.

Εμφάνιση δεδομένων διαδρομής στην οθόνη του οδηγού

Ενημερώθηκε 5/18/2020

Οι καταγραμμένες και υπολογισμένες τιμές του υπολογιστή ταξιδιού μπορούν να εμφανιστούν στην οθόνη οδηγού.

Ρυθμίσεις για τα στατιστικά διαδρομής

Ενημερώθηκε 5/18/2020

Μηδενίστε ή προσαρμόστε τις ρυθμίσεις για τα στατιστικά διαδρομής.

Ρυθμίσεις οθόνης οδηγού

Ενημερώθηκε 5/18/2020

Οι ρυθμίσεις για τις επιλογές εμφάνισης της οθόνης του οδηγού μπορούν να γίνουν μέσω του μενού εφαρμογών στην οθόνη του οδηγού και μέσω του μενού ρυθμίσεων στην κεντρική οθόνη.

Ημερομηνία και ώρα

Ενημερώθηκε 5/18/2020

Το ρολόι εμφανίζεται τόσο στην οθόνη του οδηγού όσο και στην κεντρική οθόνη.

Όροι και προϋποθέσεις χρήσης και διαμοιρασμός δεδομένων

Ενημερώθηκε 5/18/2020

Την πρώτη φορά που ορισμένες υπηρεσίες και εφαρμογές τίθενται σε λειτουργία, μπορεί να εμφανιστεί ένα αναδυόμενο παράθυρο με τις κεφαλίδες Όροι και προϋποθέσεις και Διαμοιρασμός δεδομένων.

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του διαμοιρασμού δεδομένων

Ενημερώθηκε 5/18/2020

Ο απαιτούμενος διαμοιρασμός δεδομένων για υπηρεσίες και εφαρμογές μπορεί να ρυθμιστεί από το μενού ρυθμίσεων της κεντρικής οθόνης.

Ρυθμίσεις για ξεκλείδωμα με τηλεχειρισμό και μέσα από το αυτοκίνητο

Ενημερώθηκε 5/18/2020

Υπάρχει δυνατότητα να επιλέξετε διαφορετικές αλληλουχίες για το ξεκλείδωμα με τηλεχειρισμό.

Ρυθμίσεις Care Key

Ενημερώθηκε 5/18/2020

Αλλαγή της ανώτατης ταχύτητας του Care Key από την κεντρική οθόνη.

Ρύθμιση ένδειξης κλειδώματος

Ενημερώθηκε 5/18/2020

Μπορείτε να επιλέξετε διάφορους τρόπους με τους οποίους το αυτοκίνητο επιβεβαιώνει το κλείδωμα και ξεκλείδωμα στο μενού ρυθμίσεων στην κεντρική οθόνη.

Ρυθμίσεις για τη λειτουργία Keyless entry*

Ενημερώθηκε 5/18/2020

Υπάρχει δυνατότητα να επιλέξετε διαφορετικές αλληλουχίες για τη λειτουργία εισόδου Keyless.

Ρύθμιση αυτόματης ενεργοποίησης του χειρόφρενου

Ενημερώθηκε 5/18/2020

Επιλέξτε αν θέλετε το χειρόφρενο να ενεργοποιείται αυτόματα, όταν σβήνετε τον κινητήρα.