Ρυθμίσεις

Αλλαγή της γλώσσας συστήματος

Ενημερώθηκε 5/18/2020

Αλλαγή της γλώσσας συστήματος

Οι ρυθμίσεις για τη γλώσσα γίνονται στο μενού Ρυθμίσεις στην κεντρική οθόνη.

Σημείωση

Η αλλαγή της γλώσσας στην κεντρική οθόνη μπορεί να αποτελεί μη συμμόρφωση ορισμένων πληροφοριών με τη νομοθεσία ή τους κανονισμούς της εκάστοτε χώρας. Μην επιλέξετε γλώσσα που είναι δυσνόητη, διότι μπορεί έτσι να δυσκολευτείτε να μετακινηθείτε προς τα πίσω στο περιβάλλον λογισμικού στην οθόνη.

Πατήστε Ρυθμίσεις στην πάνω προβολή στην κεντρική οθόνη.

Συνεχίστε στο ΣύστημαΓλώσσες και μονάδες μέτρησης συστήματος.

Επιλέξτε Γλώσσα συστήματος.

Οι γλώσσες που υποστηρίζουν τη λειτουργία φωνητικού χειρισμού διαθέτουν ένα σχετικό σύμβολο.

Η γλώσσα στην οθόνη του οδηγού και την κεντρική οθόνη αλλάζουν.


Σας βοήθησε αυτό;