Ρυθμίσεις

Άλλες ρυθμίσεις στην επάνω προβολή της κεντρικής οθόνης

Ενημερώθηκε 5/18/2020

Άλλες ρυθμίσεις στην επάνω προβολή της κεντρικής οθόνης

Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις και τις πληροφορίες για πολλές από τις λειτουργίες του αυτοκινήτου από την κεντρική οθόνη.

Για να ανοίξει η επάνω προβολή, πατήστε στην καρτέλα στο επάνω μέρος ή σύρετε/σαρώστε από πάνω προς τα κάτω κατά πλάτος της οθόνης.

Πατήστε Ρυθμίσεις για να ανοίξει το μενού ρυθμίσεων.

P6-17w46-Settings menu highlighted in top view

Επάνω προβολή με κουμπί για τις Ρυθμίσεις.

Πατήστε σε μια από τις κατηγορίες και τις υποκατηγορίες για να περιηγηθείτε στην απαιτούμενη ρύθμιση.

Αλλάξτε μία ή περισσότερες ρυθμίσεις. Κάθε ρύθμιση αλλάζει με διαφορετικό τρόπο.

Οι αλλαγές αποθηκεύονται αμέσως.

P5-1717-Change settings

Υποκατηγορία στο μενού ρυθμίσεων με διαφορετικούς τύπους ρυθμίσεων (εδώ, κουμπί πολλαπλών επιλογών και κουμπιά επιλογών).


Σας βοήθησε αυτό;