Ρυθμίσεις

Πίνακας ρυθμίσεων κεντρικής οθόνης

Ενημερώθηκε 5/18/2020

Πίνακας ρυθμίσεων κεντρικής οθόνης

Το μενού ρυθμίσεων στην κεντρική οθόνη περιλαμβάνει μια σειρά από κύριες κατηγορίες και υποκατηγορίες όπου είναι συγκεντρωμένες ρυθμίσεις και πληροφορίες για πολλές από τις λειτουργίες του αυτοκινήτου.

Υπάρχουν επτά κύριες κατηγορίες: My Car, Ήχος, Πλοήγηση, Μέσα ενημέρωσης, Επικοινωνία, Κλιματισμός και Σύστημα.

Με τη σειρά της, κάθε κατηγορία περιλαμβάνει ορισμένες υποκατηγορίες και επιλογές ρυθμίσεων. Στους παρακάτω πίνακες παρατίθεται το πρώτο επίπεδο υποκατηγοριών. Οι επιλογές ρυθμίσεων για μια λειτουργία ή τομέα του αυτοκινήτου περιγράφονται με περισσότερες λεπτομέρειες στη σχετική ενότητα του εγχειριδίου κατόχου.

Ορισμένες ρυθμίσεις είναι προσωπικές, που σημαίνει ότι μπορούν να αποθηκευτούν σε ένα Προφίλ οδηγού. Άλλες ρυθμίσεις είναι καθολικές, που σημαίνει ότι δεν είναι συνδεδεμένες με ένα προφίλ οδηγού.

My Car

Υποκατηγορίες

Θέματα

IntelliSafe

Προτιμήσεις οδήγησης/Μεμονωμένο πρόγραμμα οδήγησης*

Φώτα και Φωτισμός

Καθρέπτες και Άνεση

Κλείδωμα

Φρένο στάθμευσης και Ανάρτηση

Υαλοκαθαριστήρες

Ήχος

Υποκατηγορίες

Τόνος

Κατανομή ήχου αριστερά/δεξιά

Ένταση ήχου συστήματος

Πλοήγηση

Υποκατηγορίες

Χάρτης

Διαδρομή και Καθοδήγηση

Συμφόρηση

(Πολυ)Μέσα

Υποκατηγορίες

Ραδιόφωνο AM/FM

DAB*

Gracenote®

TV*

Βίντεο

Επικοινωνία

Υποκατηγορίες

Τηλέφωνο

Μηνύματα κειμένου

Android Auto*

Apple CarPlay*

Συσκευές Bluetooth

Wi-Fi

Hotspot Wi-Fi αυτοκινήτου

Διαδίκτυο μέσω του μόντεμ αυτοκινήτου*

Volvo On Call*

Δίκτυα σέρβις Volvo

Σύστημα κλιματισμού

Η κύρια κατηγορία Κλιματισμός δεν περιέχει υποκατηγορίες

Σύστημα

Υποκατηγορίες

Προφίλ οδηγού

Ημερομηνία και Ώρα

Γλώσσες και μονάδες μέτρησης συστήματος

Ιδιωτικότητα και δεδομένα

Διατάξεις Πληκτρολογίου

Φωνητικές Εντολές*

Επαναφορά στις εργοστασιακές ρυθμίσεις

Πληροφορίες συστήματος


Σας βοήθησε αυτό;