Εσωτερικός καθρέπτης

Ρύθμιση κλίσης των εξωτερικών καθρεπτών

Ενημερώθηκε 5/18/2020

Ρύθμιση κλίσης των εξωτερικών καθρεπτών

Για καλύτερη ορατότητα προς τα πίσω, οι εξωτερικοί καθρέπτες πρέπει να ρυθμιστούν σύμφωνα με τις προτιμήσεις του οδηγού.

Υπάρχει επίσης μια σειρά από αυτόματες ρυθμίσεις που μπορούν επίσης να συνδεθούν με τα κουμπιά της λειτουργίας μνήμης για το ηλεκτροκίνητο κάθισμα*.

Χρήση των διακοπτών για τους εξωτερικούς καθρέπτες

P6-1746-XC40-Power door mirrors control

Χειριστήρια για τους εξωτερικούς καθρέπτες.

Μπορείτε να ρυθμίσετε τους εξωτερικούς καθρέπτες με το joystick που υπάρχει στο πλαίσιο χειριστηρίων στην πόρτα του οδηγού. Ο διακόπτης ανάφλεξης πρέπει να βρίσκεται τουλάχιστον στη θέση I.

Πατήστε το κουµπί L για τον αριστερό εξωτερικό καθρέπτη ή το κουμπί R για το δεξί εξωτερικό καθρέπτη. Η λυχνία στο κουμπί ανάβει.

Προσαρµόστε τη θέση του καθρέπτη µε το διακόπτη ρύθµισης που βρίσκεται στο κέντρο.

Πατήστε ξανά το κουμπί L ή R. Κανονικά η λυχνία πρέπει να σβήσει.

Αναδίπλωση των εξωτερικών καθρεπτών ηλεκτρικά*

Οι καθρέπτες µπορούν να αναδιπλωθούν για τη στάθμευση και την οδήγηση σε στενά σηµεία.

Πατήστε τα κουμπιά L και R ταυτόχρονα.

Αφήστε τα μετά από 1 δευτερόλεπτο περίπου. Οι καθρέπτες σταματούν αυτόματα στη θέση πλήρους αναδίπλωσης.

Για να επαναφέρετε τους καθρέπτες στην ανοικτή θέση, πατήστε τα κουμπιά L και R ταυτόχρονα. Οι καθρέπτες σταματούν αυτόματα σε ανοικτή θέση με την προηγούμενη ρύθμιση.

Επαναρύθµιση καθρεπτών

Αν οι καθρέπτες μετακινηθούν από την αρχική τους θέση λόγω εξωτερικής δύναμης, πρέπει να επαναρυθμιστούν ηλεκτρικά στην αρχική τους θέση για να λειτουργήσει σωστά η ηλεκτρική τους αναδίπλωση/εκδίπλωση*.

Για να αναδιπλωθούν οι εξωτερικοί καθρέπτες, πατήστε τα κουμπιά L και R ταυτόχρονα.

Για να επανέλθουν στην ανοικτή θέση, πατήστε τα κουμπιά L και R.

Επαναλάβετε την παραπάνω διαδικασία όπως είναι απαραίτητο.

Οι καθρέπτες επιστρέφουν στην αρχική τους θέση.

Ρύθμιση κλίσης κατά τη στάθμευση

Μόνο σε συνδυασμό με ηλεκτροκίνητο κάθισμα με κουμπιά μνήμης*.

Ο εξωτερικός καθρέπτης μπορεί να στραφεί προς τα κάτω, ώστε ο οδηγός να μπορεί να δει το έρεισμα του δρόμου, για παράδειγμα κατά τη στάθμευση.

Επιλέξτε την όπισθεν και πατήστε το κουμπί L ή R.

Λάβετε υπόψη σας ότι μπορεί να χρειαστεί να πατήσετε ξανά το κουμπί, ανάλογα αν το είχατε ήδη προεπιλέξει. Το κουμπί αναβοσβήνει όταν ο εξωτερικός καθρέπτης παίρνει κλίση προς τα κάτω. Όταν από την όπισθεν επιλέξετε άλλη σχέση, ο εξωτερικός καθρέπτης αρχίζει αυτόματα να επιστρέφει μετά από 3 δευτερόλεπτα περίπου στην αρχική του θέση, στην οποία φτάνει μετά από 8 δευτερόλεπτα περίπου.

Αυτόματη ρύθμιση κλίσης κατά τη στάθμευση

Μόνο σε συνδυασμό με ηλεκτροκίνητο κάθισμα με κουμπιά μνήμης*.

Με αυτή τη ρύθμιση, ο εξωτερικός καθρέπτης παίρνει αυτόματα κλίση προς τα κάτω όταν επιλέγετε όπισθεν. Η θέση αναδίπλωσης είναι προεπιλεγμένη και δεν μπορεί να ρυθμιστεί.

Πατήστε Ρυθμίσεις στην επάνω προβολή στην κεντρική οθόνη.

Πατήστε My CarΚαθρέπτες και Άνεση.

Στο Κλίση εξωτερικού καθρέπτη κατά την όπισθεν, επιλέξτε Απενεργ., Οδηγού, Συνοδηγού ή Και τα δύο για να ενεργοποιηθεί/απενεργοποιηθεί και για να επιλέξετε ποιος εξωτερικός καθρέπτης θέλετε να ρυθμιστεί υπό κλίση.

Μπορείτε να επιλέξετε ο εξωτερικός καθρέπτης να επιστρέφει στην αρχική του θέση, πατώντας το κουμπί L ή R δύο φορές.

Αυτόματη αναδίπλωση κατά το κλείδωμα*

Στην κεντρική οθόνη μπορείτε να ρυθμίσετε τον εσωτερικό καθρέπτη και τους εξωτερικούς καθρέπτες να αναδιπλώνονται/εκδιπλώνονται όταν το αυτοκίνητο κλειδώνεται/ξεκλειδώνεται με το κλειδί.

Πατήστε Ρυθμίσεις στην επάνω προβολή στην κεντρική οθόνη.

Πατήστε My CarΚαθρέπτες και Άνεση.

Επιλέξτε Αναδίπλωση καθρεπτών κατά το κλείδωμα για να ενεργοποιηθεί/απενεργοποιηθεί.

Σημείωση

Αν αναδιπλώσετε χειροκίνητα τους καθρέπτες από τα κουμπιά L και R και στη συνέχεια κλειδώσετε το αυτοκίνητο, δεν θα εκδιπλωθούν αυτόματα όταν ξεκλειδώσετε το αυτοκίνητο, ακόμη κι αν έχετε κάνει αυτή τη ρύθμιση. Πρέπει να τους εκδιπλώσετε χειροκίνητα.


Σας βοήθησε αυτό;