Εξερευνήστε το εγχειρίδιό σας

XC40 Recharge Plug-in Hybrid
2021 Early

Πληροφορίες για τον κάτοχο

7 Αποτελέσματα

Πληροφορίες για τον κάτοχο

Οι πληροφορίες κατόχου είναι διαθέσιμες σε διάφορες μορφές, τόσο ψηφιακές όσο και έντυπες. Το εγχειρίδιο κατόχου είναι διαθέσιμο στην κεντρική οθόνη του αυτοκινήτου, ως εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα και στην ιστοσελίδα υποστήριξης της Volvo Cars. Στο ντουλαπάκι συνοδηγού υπάρχει ένας οδηγός Quick Guide και ένα συμπληρωματικό έντυπο του εγχειριδίου κατόχου, με προδιαγραφές και πληροφορίες για τις ασφάλειες, μεταξύ άλλων. Το έντυπο εγχειρίδιο κατόχου μπορεί να παραγγελθεί.

Το εγχειρίδιο κατόχου και το περιβάλλον

Το εγχειρίδιο κατόχου εκτυπώνεται σε χαρτί που προέρχεται από δάση ελεγχόμενης καλλιέργειας.

Δικτυακός τόπος υποστήριξης Volvo Cars

Η ιστοσελίδα υποστήριξης περιέχει πληροφορίες π.χ. για τη σύνδεση στην ιστοσελίδα της Volvo Cars, πληροφορίες επικοινωνίας και λήψεις χαρτών.

Ανάγνωση του εγχειριδίου κατόχου

Για να γνωρίσετε καλύτερα το νέο αυτοκίνητό σας, διαβάστε το Εγχειρίδιο κατόχου πριν το οδηγήσετε για πρώτη φορά.

Εγχειρίδιο κατόχου στην κεντρική οθόνη

Το εγχειρίδιο κατόχου είναι διαθέσιμο στην κεντρική οθόνη του αυτοκινήτου σε ψηφιακή* μορφή.

Περιήγηση στο εγχειρίδιο κατόχου στην κεντρική οθόνη

Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στο ψηφιακό εγχειρίδιο κατόχου από την επάνω προβολή στην κεντρική οθόνη του αυτοκινήτου. Υπάρχει δυνατότητα αναζήτησης στο περιεχόμενο και οι διάφορες ενότητες είναι σχεδιασμένες να διευκολύνουν την πλοήγηση.

Εγχειρίδιο κατόχου σε κινητά τηλέφωνα

Το εγχειρίδιο κατόχου είναι διαθέσιμο ως εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα* τόσο από το App Store όσο και από το Google Play. Η εφαρμογή είναι προσαρμοσμένη σε smartphone και tablet.