Δρομολόγιο και διαδρομή

Εμφάνιση σημείων POI κατά μήκος της διαδρομής

Ενημερώθηκε 5/18/2020

Εμφάνιση σημείων POI κατά μήκος της διαδρομής

Υπάρχει δυνατότητα να εμφανίζεται μια λίστα με σημεία ενδιαφέροντος (POIPoint of Interest) κατά μήκος της διαδρομής στο σύστημα πλοήγησης*.

P5-1717-Navigation, ahead symbol

Πατήστε το κουμπί Μπροστά.

Πατήστε το κουμπί POI.

Τα σημεία POI κατά τη διαδρομή εμφανίζονται βάσει απόστασης.

Όταν στην ίδια περιοχή υπάρχουν αρκετά σημεία POI, εμφανίζονται ως ομάδα. Πατήστε στην ομάδα για να εμφανιστεί λίστα με τα σημεία POI.

Επιλέξτε ένα σημείο POI.

Επιλέξτε μία από τις εναλλακτικές κάρτες πληροφοριών και ακολουθήστε τις οδηγίες.


Σας βοήθησε αυτό;