Ενημέρωση χαρτών

Ενημέρωση χαρτών από αυτοκίνητο συνδεδεμένο στο διαδίκτυο

Ενημερώθηκε 5/18/2020

Ενημέρωση χαρτών από αυτοκίνητο συνδεδεμένο στο διαδίκτυο

Όταν το αυτοκίνητο είναι συνδεδεμένο στο διαδίκτυο, οι χάρτες του συστήματος πλοήγησης* μπορούν να ενημερωθούνΙσχύει μόνο για ορισμένες χώρες..

P5-1507-Navigation, Over the Air map update

Αρχή λειτουργίας της απομακρυσμένης ενημέρωσης.

P5-1617-Icon-App screen-Over the air

Πατήστε στο Κέντρο λήψ (download) στην προβολή εφαρμογών.

Η εφαρμογή ενεργοποιείται και στους Χάρτες θα δείτε έναν αριθμό που δείχνει ποιες ενημερώσεις είναι διαθέσιμες για τη συγκεκριμένη περιοχή οικίας. Ο αριθμός παραμένει ορατός μέχρι να πραγματοποιηθεί νέα αναζήτηση για ενημερώσεις ή μέχρι να εγκατασταθούν ενημερώσεις.

Πατήστε το κουμπί Χάρτες.

Πατήστε Εγκτστ και στη συνέχεια Επιβεβ.

Αρχίζει η εγκατάσταση του επιλεγμένου χάρτη/ενημέρωσης χαρτών.

Για περισσότερες πληροφορίες, πραγματοποιήστε αναζήτηση στις πληροφορίες υποστήριξης στην ιστοσελίδα volvocars.com ή απευθυνθείτε σε έναν επίσημο διανομέα της Volvo.

Αυτόματη ενημέρωση του χαρτογραφικού υλικού

Μπορείτε να επιλέξετε αυτόματη ενημέρωση για τη χώρα σας στο Κέντρο λήψεων.

Πατήστε στο Κέντρο λήψ (download) στην προβολή εφαρμογών.

Πατήστε το κουμπί Χάρτες.

Η αυτόματη ενημέρωση του χαρτογραφικού υλικού μπορεί να επιλεγεί μόνο για τη χώρα σας. Αν η χώρα σας δεν έχει ήδη επιλεγεί, πατήστε το κάτω βέλος για να επεκταθεί η περιοχή.

Εμφανίζονται λεπτομερείς πληροφορίες χάρτη.

Πατήστε το κουμπί Ορισμ ως οικία.

Στη συνέχεια μεταβείτε με κύλιση στην αρχή της λίστας χωρών, όπου θα βρείτε τη χώρα που είναι επιλεγμένη τη συγκεκριμένη στιγμή.

Πατήστε το κάτω βέλος για να επεκταθεί η σχετική περιοχή.

Επιλέξτε το πλαίσιο Αυτ ενημέρ:.

Όταν το αυτοκίνητο είναι συνδεδεμένο στο διαδίκτυο και υπάρχει διαθέσιμη μια ενημέρωση χάρτη, πλέον η ενημέρωση κατεβαίνει (download) αυτόματα στο αυτοκίνητο.

Αν η λήψη (download) χάρτη, που βρίσκεται σε εξέλιξη, ακυρωθεί

Αν η λήψη (download) χάρτη έχει αρχίσει αλλά το αυτοκίνητο τεθεί εκτός λειτουργίας πριν η λήψη ολοκληρωθεί, η διαδικασία θα σταματήσει και θα συνεχιστεί αυτόματα όταν το αυτοκίνητο τεθεί ξανά σε λειτουργία και επανασυνδεθεί στο διαδίκτυο.

Αν παραλείψατε ή αποεπιλέξατε μία ή περισσότερες ενημερώσεις, τα αρχεία ενημέρωσης μπορεί να είναι πολύ μεγάλα για να κατέβουν (download) απευθείας στο αυτοκίνητο. Σε αυτή την περίπτωση, μπορείτε να κατεβάσετε τα αρχεία από την ιστοσελίδα volvocars.com σε μια συσκευή USB και στη συνέχεια να εγκαταστήσετε τον χάρτη στο αυτοκίνητο.


Σας βοήθησε αυτό;