Ενημέρωση χαρτών

Ενημέρωση χαρτών μέσω υπολογιστή και USB

Ενημερώθηκε 5/18/2020

Ενημέρωση χαρτών μέσω υπολογιστή και USB

Μπορείτε να κατεβάσετε (download) νέους χάρτες από έναν υπολογιστή συνδεδεμένο στο διαδίκτυο σε ένα USB memory stick και στη συνέχεια να τους μεταφέρετε από το USB memory stick στο σύστημα πλοήγησης του αυτοκινήτου*.

Προκαταρκτικά

P5-1507-Navigation, MapCare Princip USB

Ενημέρωση μέσω υπολογιστή και μνήμης USB

Μνήμη USB

Αν η ενημέρωση πρόκειται να πραγματοποιηθεί μέσω USB memory stick, ισχύουν τα παρακάτω:

Παράμετρος

Απαιτήσεις

Πρότυπο USB:

Τουλάχιστον 2.0

Σύστημα αρχείων:

FAT32, exFAT ή NFTS

Χωρητικότητα:

Έως 128 GB

Αυτό εξαρτάται από την αγορά. Λεπτομερείς πληροφορίες για τον χάρτη κάθε αγοράς παρατίθενται στις πληροφορίες υποστήριξης στη διεύθυνση volvocars.com.

Σημειώστε την τρέχουσα έκδοση χάρτη

P5-1617-Icon-App screen-Over the air

Πατήστε στο Κέντρο λήψ (download) στην προβολή εφαρμογών.

Πατήστε το κουμπί Χάρτες

Απεικονίζονται οι διαθέσιμες περιοχές χαρτών.

P5-1717-Navigation, down arrow symbol

Πατήστε στο βέλος για να επεκταθεί η επιλεγμένη περιοχή.

Εμφανίζονται λεπτομερείς πληροφορίες χάρτη.

Προσέξτε τις πληροφορίες χάρτη κάτω από την εικόνα του χάρτη.

Λήψη (download) χαρτογραφικού υλικού από το διαδίκτυο σε USB memory stick

Έχετε εύκαιρο το USB memory stick και τις πληροφορίες χάρτη που σημειώσατε.

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα υποστήριξης της Volvo Cars (volvocars.com/support) από υπολογιστή με σύνδεση στο διαδίκτυο και στη συνέχεια, στις Λήψεις, επιλέξτε λήψεις χαρτών.

Επιλέξτε τον τύπο χαρτών που θέλετε να ενημερωθούν.

Κάντε κλικ στην περιοχή που θέλετε να ενημερωθεί.

Εμφανίζεται η εικόνα ενός χάρτη με πληροφορίες για το πιο πρόσφατο χαρτογραφικό υλικό για την περιοχή.

Βεβαιωθείτε ότι η έκδοση χάρτη είναι μεταγενέστερη από αυτή που υπάρχει στο αυτοκίνητο.

Ανάλογα ποιο σύστημα έχετε, επιλέξτε τον σύνδεσμο για τη λήψη (download) είτε για Windows είτε για Mac.

Επιλέξτε "Εκτέλεση" για να εγκατασταθεί το πρόγραμμα λήψης (download).

Κάντε κλικ στη "Νέα λήψη" για να κατεβάσετε (download) τον χάρτη σε ένα USB memory stick στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή.

Μπορείτε να βεβαιωθείτε ότι η λήψη/αντιγραφή στο USB memory stick πραγματοποιήθηκε σωστά πριν εγκαταστήσετε τον χάρτη στο αυτοκίνητο, επαναλαμβάνοντας τα βήματα 1-2 και έπειτα πατώντας στον "Έλεγχο λήψης" στο πρόγραμμα λήψης.

Οι χρόνοι λήψης μπορεί να ποικίλουν ανάλογα με το μέγεθος του χάρτη και το εύρος της σύνδεσης. Μπορείτε να επιβεβαιώσετε ότι η λήψη (download) στο USB memory stick ολοκληρώθηκε σωστά πριν ο χάρτης εγκατασταθεί στο αυτοκίνητο, επιλέγοντας στο πρόγραμμα λήψης να ελεγχθεί η λήψη.

Οι συνδέσεις μέσω κινητών συσκευών ή οι περιπτώσεις όπου η συνδρομή έχει μηνιαίο όριο δεδομένων δεν ενδείκνυνται για χρήση κατά τη λήψη (download).

Μεταφορά χαρτογραφικού υλικού από USB στο αυτοκίνητο

Ο χρόνος που χρειάζεται για τη μεταφορά από το USB memory stick στο αυτοκίνητο διαφέρει ανάλογα με το μέγεθος του χαρτογραφικού υλικού. Η ενημέρωση μπορεί να πραγματοποιηθεί ενώ οδηγείτε. Το σύστημα πλοήγησης μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ενημέρωση μιας περιοχής χαρτών, αλλά για την ενημέρωση ολόκληρης αγοράς χαρτών, π.χ. της ΕΕ, το σύστημα πλοήγησης δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατά την ενημέρωση. Αν η εγκατάσταση δεν έχει ολοκληρωθεί όταν θέσετε το αυτοκίνητο εκτός λειτουργίας, η ενημέρωση θα συνεχιστεί όταν αρχίσετε ξανά να οδηγείτε. Δεν είναι απαραίτητο η ενημέρωση να πραγματοποιηθεί ενώ οδηγείτε, αλλά ο διακόπτης ανάφλεξης πρέπει να είναι ανοικτός. Συνιστάται η χρήση συντηρητή μπαταρίας, αν το αυτοκίνητο δεν οδηγείται στη διάρκεια της ενημέρωσης.

Ενημέρωση

Ενεργοποίηση του συστήματος πλοήγησης

Συνδέστε το USB memory stick στη θύρα USB του αυτοκινήτου. Αν υπάρχουν δύο θύρες USB, η δεύτερη δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ταυτόχρονα.

Το σύστημα πλοήγησης ανιχνεύει αυτόματα ότι υπάρχει διαθέσιμη ενημέρωση και, στη διάρκεια της ενημέρωσης ολόκληρης της βάσης δεδομένων χαρτών, στην οθόνη εμφανίζεται το ποσοστό που απομένει μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Για την ενημέρωση μιας μεμονωμένης περιοχής χάρτη, η ενημέρωση αρχίζει αμέσως.

Για να αρχίσει η ενημέρωση ολόκληρης της βάσης δεδομένων χαρτών, ο χρήστης πρέπει να πατήσει Επιβεβ - ή Άκυρο για να ακυρωθεί η εγκατάσταση.

Πατήστε Επιβεβ - Αρχίσει η ενημέρωση ολόκληρης της βάσης δεδομένων χαρτών και στην κεντρική οθόνη εμφανίζονται πληροφορίες για την πρόοδο της διαδικασίας.

Η κεντρική οθόνη δείχνει πότε η μεταφορά έχει ολοκληρωθεί - τότε, αφαιρέστε τη μνήμη USB.

Επανεκκινήστε το σύστημα Infotainment.

Βεβαιωθείτε ότι έχει μεταφερθεί το σωστό χαρτογραφικό υλικό στο αυτοκίνητο επαναλαμβάνοντας τα βήματα που περιγράφονται στην προηγούμενη ενότητα "Σημειώστε την τρέχουσα έκδοση χάρτη".

Σημείωση

Για να αρχίσει η εγκατάσταση, πρέπει να πληρούνται τα παρακάτω κριτήρια:

  • Η επιλεγμένη περιοχή συμπεριλαμβάνεται στον χάρτη του συστήματος. Μπορείτε να κατεβάσετε (download) μόνο τον χάρτη για την περιοχή της Σκανδιναβίας αν στο σύστημα υπάρχει ήδη χάρτης της Ευρώπης. Αν κατεβάσετε ολόκληρο νέο χάρτη, αντικαθιστά τον προηγούμενο χάρτη.
  • Η έκδοση για την επιλεγμένη περιοχή είναι μεταγενέστερη από την έκδοση που υπάρχει στο αυτοκίνητο.
  • Η επιλεγμένη περιοχή είναι συμβατή με το λογισμικό του αυτοκινήτου. Αν η ενημέρωση δεν είναι συμβατή, τότε θα πρέπει να κατεβάσετε νέο λογισμικό.
  • Η επιλεγμένη περιοχή είναι συμβατή με τον τρέχοντα χάρτη. Αν η περιοχή δεν είναι συμβατή, τότε ο χάρτης πρέπει να αντικατασταθεί.

Διακοπές

Σε περίπτωση διακοπής στη διάρκεια ενημέρωσης, στην κεντρική οθόνη εμφανίζεται πάντοτε μήνυμα με επεξηγηματικό κείμενο.

Τι θα συμβεί αν...

Απάντηση

το σύστημα Infotainment απενεργοποιείται στη διάρκεια της ενημέρωσης;

Η διαδικασία διακόπτεται και θα συνεχιστεί αυτόματα από το σημείο που σταμάτησε όταν το σύστημα ενεργοποιηθεί ξανά, π.χ. όταν ο κινητήρας τεθεί σε λειτουργία.

το USB memory stick αφαιρεθεί πριν ολοκληρωθεί η ενημέρωση;

Η διαδικασία διακόπτεται και θα συνεχιστεί αυτόματα από το σημείο που σταμάτησε όταν επανασυνδέσετε το USB memory stick στο αυτοκίνητο.

Για περισσότερες πληροφορίες, πραγματοποιήστε αναζήτηση στις πληροφορίες υποστήριξης στην ιστοσελίδα volvocars.com ή απευθυνθείτε σε έναν επίσημο διανομέα της Volvo.


Σας βοήθησε αυτό;