Εξερευνήστε το εγχειρίδιό σας

XC40 Recharge Plug-in Hybrid
2021

7 Αποτελέσματα

Αντικατάσταση του λαμπτήρα των πίσω φλας

Οι λαμπτήρες για τα πίσω φλας βρίσκονται πίσω από το πάνελ στην πλευρά του χώρου αποσκευών.

Αλλαγή του λαμπτήρα για το φως φρένων

Οι λαμπτήρες για τα φώτα φρένων βρίσκονται πίσω από το πάνελ στην πλευρά του χώρου αποσκευών.

Αντικατάσταση του λαμπτήρα πίσω φωτός ομίχλης

Το πίσω φως ομίχλης βρίσκεται στον πίσω προφυλακτήρα στην πλευρά του οδηγού.

Αντικατάσταση λαμπτήρα

Οι τύποι λαμπτήρων μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το μοντέλο και το επίπεδο εξοπλισμού. Αν κάποιος λαμπτήρας καεί, μπορεί να αντικατασταθεί σύμφωνα με τη μέθοδο που περιγράφεται στο εγχειρίδιο κατόχου. Αν σημειωθεί βλάβη στις λυχνίες LED, πρέπει να αντικατασταθεί ολόκληρη η μονάδα φώτων.

Θέσεις εξωτερικών φώτων

Ο εξωτερικός φωτισμός του αυτοκινήτου περιλαμβάνει μια σειρά από διαφορετικές λυχνίες. Οι λαμπτήρες τύπου LED πρέπει να αντικαθίστανται σε συνεργείο. Συνιστάται να απευθυνθείτε σε ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο της Volvo.

Προδιαγραφές λαμπτήρων

Προδιαγραφές αντικαταστάσιμων λαμπτήρων.Απευθυνθείτε σε ένα συνεργείο σε περίπτωση βλάβης σε άλλα εξαρτήματα εκτός των λαμπτήρων. Αν σημειωθεί βλάβη στις λυχνίες LED, πρέπει να αντικατασταθεί ολόκληρη η μονάδα φώτων.

Έλεγχος φώτων ρυμουλκούμενου

Κατά τη σύνδεση ρυμουλκούμενου - ελέγξτε αν όλα τα φώτα του ρυμουλκούμενου λειτουργούν πριν την αναχώρηση.