Εξερευνήστε το εγχειρίδιό σας

XC40 Recharge Plug-in Hybrid
2021 Early

Αντικατάσταση λαμπτήρων

7 Αποτελέσματα

Αντικατάσταση του λαμπτήρα των πίσω φλας

Οι λαμπτήρες για τα πίσω φλας βρίσκονται πίσω από το πάνελ στην πλευρά του χώρου αποσκευών.

Αλλαγή του λαμπτήρα για το φως φρένων

Οι λαμπτήρες για τα φώτα φρένων βρίσκονται πίσω από το πάνελ στην πλευρά του χώρου αποσκευών.

Αντικατάσταση του λαμπτήρα πίσω φωτός ομίχλης

Το πίσω φως ομίχλης βρίσκεται στον πίσω προφυλακτήρα στην πλευρά του οδηγού.

Αντικατάσταση λαμπτήρα

Οι τύποι λαμπτήρων μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το μοντέλο και το επίπεδο εξοπλισμού. Αν κάποιος λαμπτήρας* , πρέπει να αντικατασταθεί ολόκληρη η μονάδα φώτων.

Θέσεις εξωτερικών φώτων

Ο εξωτερικός φωτισμός του αυτοκινήτου περιλαμβάνει μια σειρά από διαφορετικές λυχνίες. Οι λαμπτήρες τύπου LED* πρέπει να αντικαθίστανται σε συνεργείο. Συνιστάται να απευθυνθείτε σε ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο της Volvo.

Προδιαγραφές λαμπτήρων

Προδιαγραφές αντικαταστάσιμων λαμπτήρων.Απευθυνθείτε σε ένα συνεργείο* , πρέπει να αντικατασταθεί ολόκληρη η μονάδα φώτων.

Έλεγχος φώτων ρυμουλκούμενου

Κατά τη σύνδεση ρυμουλκούμενου - ελέγξτε αν όλα τα φώτα του ρυμουλκούμενου λειτουργούν πριν την αναχώρηση.