Αντικατάσταση λαμπτήρων

Αλλαγή του λαμπτήρα για το φως φρένων

Ενημερώθηκε 5/18/2020

Αλλαγή του λαμπτήρα για το φως φρένων

Οι λαμπτήρες για τα φώτα φρένων βρίσκονται πίσω από το πάνελ στην πλευρά του χώρου αποσκευών.

P6-1746-XC40-Remove rear light panel
1.
Πατήστε στο άνοιγμα του πάνελ, στο επάνω άκρο για να το αποσπάσετε.
2.
Μετακινήστε τη μόνωση στο πλάι, για να αποκτήσετε πρόσβαση στον λαμπτήρα του φωτός φρένων.
P6-1746-XC40-Remove brake light
3.
Αποσπάστε το μαύρο ντουί του λαμπτήρα, περιστρέφοντάς το αριστερά και τραβήξτε το έξω.
4.
Αφαιρέστε τον λαμπτήρα, πιέζοντάς τον προς τα μέσα και περιστρέφοντάς τον αριστερά
5.
Τοποθετήστε καινούργιο λαμπτήρα πιέζοντας και στρίβοντάς τον προς τα δεξιά.
6.
Συνδέστε το ντουί του λαμπτήρα περιστρέφοντάς το δεξιά.
7.
Μετακινήστε τη μόνωση προς τα πίσω και στη συνέχεια αγκιστρώστε το πάνελ και πιέστε το ξανά στη θέση του.

Σημαντικό

Ποτέ μην ακουμπάτε τη γυάλινη επιφάνεια των λαμπτήρων με τα δάκτυλά σας. Η λιπαρότητα από τα δάχτυλά σας εξατμίζεται όταν θερμανθεί, καλύπτει το κάτοπτρο και στη συνέχεια προκαλεί ζημιά.


Σας βοήθησε αυτό;