Αντικατάσταση λαμπτήρων

Αντικατάσταση λαμπτήρα

Ενημερώθηκε 5/18/2020

Αντικατάσταση λαμπτήρα

Οι τύποι λαμπτήρων μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το μοντέλο και το επίπεδο εξοπλισμού. Αν κάποιος λαμπτήραςΣε ορισμένα αυτοκίνητα δεν υπάρχουν λαμπτήρες. καεί, μπορεί να αντικατασταθεί σύμφωνα με τη μέθοδο που περιγράφεται στο εγχειρίδιο κατόχου.

Αν σημειωθεί βλάβη στις λυχνίες LEDLED (Light Emitting Diode), πρέπει να αντικατασταθεί ολόκληρη η μονάδα φώτων.

Σημείωση

Για πληροφορίες σχετικά με τους λαμπτήρες, που δεν καλύπτονται σε αυτό το Εγχειρίδιο κατόχου, απευθυνθείτε σε έναν διανομέα της Volvo ή σε εξουσιοδοτημένο συνεργείο της Volvo.

Προειδοποίηση

Το ηλεκτρικό σύστημα του αυτοκινήτου πρέπει να βρίσκεται στη θέση 0 του διακόπτη ανάφλεξης όταν αντικαθιστάτε λαμπτήρες.

Σημαντικό

Ποτέ μην ακουμπάτε τη γυάλινη επιφάνεια των λαμπτήρων με τα δάκτυλά σας. Η λιπαρότητα από τα δάχτυλά σας εξατμίζεται όταν θερμανθεί, καλύπτει το κάτοπτρο και στη συνέχεια προκαλεί ζημιά.

Σημείωση

Αν, μετά την αντικατάσταση του σπασμένου λαμπτήρα, εξακολουθεί να εμφανίζεται μήνυμα σφάλματος, συνιστούμε να απευθυνθείτε σε ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο της Volvo.

Σημείωση

Ορισμένες φορές, στο εσωτερικό των κρυστάλλων των προβολέων και των πίσω φώτων αναπτύσσεται υγρασία. Αυτό είναι φυσιολογικό, όλα τα εξωτερικά φώτα είναι σχεδιασμένα ώστε να αντέχουν σε αυτές τις συνθήκες. Οι υδρατμοί που σχηματίζονται συνήθως εξαερώνονται από το φωτιστικό σώμα όταν η λάμπα παραμείνει αναμμένη για κάποιο χρονικό διάστημα.


Σας βοήθησε αυτό;