Αντικατάσταση λαμπτήρων

Αντικατάσταση του λαμπτήρα πίσω φωτός ομίχλης

Ενημερώθηκε 5/18/2020

Αντικατάσταση του λαμπτήρα πίσω φωτός ομίχλης

Το πίσω φως ομίχλης βρίσκεται στον πίσω προφυλακτήρα στην πλευρά του οδηγού.

P6-1746-XC40-Unclasp the rear fog light panel

Το πίσω φως ομίχλης είναι τοποθετημένο μόνο στην πλευρά του οδηγού.

Λασκάρετε το φωτιστικό σώμα ομίχλης στην πλευρά του οδηγού, εισάγοντας ένα αντικείμενο με επίπεδη μύτη, όπως μαχαίρι φαγητού ή κατσαβίδι, στη στενότερη κοντή πλευρά του πλαισίου και στη συνέχεια αποσπάστε το φωτιστικό σώμα.

Αποσυνδέστε τη φίσα.

Αποσπάστε το ντουί του λαμπτήρα περιστρέφοντάς το αριστερά και τραβήξτε το έξω.

Αφαιρέστε τον λαμπτήρα, πιέζοντάς τον προς τα μέσα και περιστρέφοντάς τον αριστερά.

Τοποθετήστε καινούργιο λαμπτήρα πιέζοντας και στρίβοντάς τον προς τα δεξιά.

Συνδέστε το ντουί του λαμπτήρα περιστρέφοντάς το δεξιά.

Συνδέστε τη φίσα.

Εισαγάγετε το άγκιστρο στο πλατύ μέρος του φωτιστικού σώματος ομίχλης στον πίσω προφυλακτήρα και περιστρέψτε τη μονάδα προς τα μέσα έτσι, ώστε τα κλιπ να κουμπώσουν.


Σας βοήθησε αυτό;