Αντικατάσταση λαμπτήρων

Αντικατάσταση του λαμπτήρα των πίσω φλας

Ενημερώθηκε 5/18/2020

Αντικατάσταση του λαμπτήρα των πίσω φλας

Οι λαμπτήρες για τα πίσω φλας βρίσκονται πίσω από το πάνελ στην πλευρά του χώρου αποσκευών.

P6-1746-XC40-Remove rear light panel
1.
Πατήστε στο άνοιγμα του πάνελ, στο επάνω άκρο για να το αποσπάσετε.
2.
Μετακινήστε τη μόνωση στο πλάι, για να αποκτήσετε πρόσβαση στη γέφυρα στήριξης.
P6-1746-XC40-Remove light support bridge
3.
Ξεβιδώστε και αφαιρέστε την ελατηριωτή βίδα αριστερά, πιέστε τα κλιπ προς τα μέσα στα πλάγια και αφαιρέστε τη γέφυρα στήριξης. Είναι ευκολότερο να αφήσετε τη βίδα να παραμείνει μέσα στη γέφυρα στήριξης.
P6-1746-XC40-Removing turn signal light bulb
4.
Αποσπάστε το γκρι ντουί του λαμπτήρα, περιστρέφοντάς το αριστερά, και τραβήξτε το έξω.
5.
Αφαιρέστε τον λαμπτήρα, πιέζοντάς τον προς τα μέσα και περιστρέφοντάς τον αριστερά.
6.
Τοποθετήστε καινούργιο λαμπτήρα πιέζοντας και στρίβοντάς τον προς τα δεξιά.
7.
Συνδέστε το ντουί του λαμπτήρα περιστρέφοντάς το δεξιά.
8.
Τοποθετήστε τη γέφυρα στήριξης με τη ελατηριωτή βίδα και βεβαιωθείτε ότι τα κλιπ είναι ευθυγραμμισμένα στη σωστή θέση. Σφίξτε την ελατηριωτή βίδα μέχρι να σταματήσει, μέγ. 2 Nm (1,5 ft lbs).
9.
Μετακινήστε τη μόνωση προς τα πίσω και στη συνέχεια αγκιστρώστε το πάνελ και πιέστε το ξανά στη θέση του.

Σημαντικό

Ποτέ μην ακουμπάτε τη γυάλινη επιφάνεια των λαμπτήρων με τα δάκτυλά σας. Η λιπαρότητα από τα δάχτυλά σας εξατμίζεται όταν θερμανθεί, καλύπτει το κάτοπτρο και στη συνέχεια προκαλεί ζημιά.


Σας βοήθησε αυτό;