Εξερευνήστε το εγχειρίδιό σας

XC40 Recharge Plug-in Hybrid
2021

Εργαλεία και αξεσουάρ

5 Αποτελέσματα

Γρύλος*

Ενημερώθηκε 5/18/2020

Ο γρύλος μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ανύψωση του αυτοκινήτου, για παράδειγμα για την αλλαγή τροχού.

Κιτ έκτακτης επισκευής ελαστικού

Ενημερώθηκε 5/18/2020

Το κιτ έκτακτης επισκευής ελαστικού χρησιμοποιείται για τη στεγανοποίηση της διάτρησης, αλλά και για τον έλεγχο και τη ρύθμιση της πίεσης των ελαστικών. Τα αυτοκίνητα με εφεδρικό τροχό δεν διαθέτουν κιτ επισκευής ελαστικού.

Κουτί πρώτων βοηθειών*

Ενημερώθηκε 5/18/2020

Το κουτί πρώτων βοηθειών περιέχει υλικά πρώτων βοηθειών.

Προειδοποιητικό τρίγωνο

Ενημερώθηκε 5/18/2020

Χρησιμοποιήστε το προειδοποιητικό τρίγωνο για να προειδοποιήσετε τους υπόλοιπους χρήστες του δρόμου αν το αυτοκίνητο είναι σταματημένο σε κυκλοφοριακή συμφόρηση.

Εργαλειοθήκη

Ενημερώθηκε 5/18/2020

Εργαλεία που μπορούν να φανούν χρήσιμα κατά τη ρυμούλκηση, σε αλλαγές τροχών ή παρόμοιες εργασίες, μπορείτε να βρείτε στον χώρο αποσκευών του αυτοκινήτου.