Κέντρο λήψεων (download)

Κέντρο λήψεων (download)

Ενημερώθηκε 11/15/2021

Κέντρο λήψεων (download)

Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή Download Centre στην κεντρική οθόνη του αυτοκινήτου για τον χειρισμό λογισμικούΤα δεδομένα μεταδίδονται (κυκλοφορία δεδομένων) όταν χρησιμοποιείτε το διαδίκτυο, γεγονός που μπορεί να ενέχει κόστος. όπως οι εφαρμογές και οι χάρτες.

P5-1617-Icon-App screen-Over the air

Η εφαρμογή Κέντρο λήψ (download) ενεργοποιείται από την προβολή εφαρμογών στην κεντρική οθόνη και επιτρέπει τα εξής:

  • αναζήτηση και ενημέρωση συγκεκριμένου λογισμικού
  • ενημέρωση χαρτογραφικού υλικού για το Sensus Navigation*
  • λήψη (download), ενημέρωση και απεγκατάσταση εφαρμογών.

Σας βοήθησε αυτό;