Ευχάριστο κλίμα κατά τη στάθμευση

Έναρξη και απενεργοποίηση της λειτουργίας διατήρησης ευχάριστης θερμοκρασίας κατά τη στάθμευση

Ενημερώθηκε 5/18/2020

Έναρξη και απενεργοποίηση της λειτουργίας διατήρησης ευχάριστης θερμοκρασίας κατά τη στάθμευση

Η λειτουργία διατήρησης ευχάριστης θερμοκρασίας διατηρεί το κλίμα στον χώρο επιβατών μετά από την οδήγηση. Η λειτουργία μπορεί να αξιοποιήσει την άμεση έναρξη από την κεντρική οθόνη.

P5-1507-Icon-settings-climate

Ανοίξτε την προβολή κλιματισμού στην κεντρική οθόνη, πατώντας το σύμβολο στη μέση της γραμμής κλιματισμού.

Επιλέξτε την καρτέλα Σύστ κλιματ στάθμ.

Πατήστε το κουμπί Διατήρ. κλίματος άνεσης.

Η λειτουργία διατήρησης ευχάριστης θερμοκρασίας ενεργοποιείται/απενεργοποιείται και το κουμπί φωτίζεται/σβήνει.

Σημείωση

Η έναρξη της λειτουργίας διατήρησης ευχάριστης θερμοκρασίας δεν είναι εφικτή, αν δεν απομένει αρκετή θερμότητα στον κινητήρα για να διατηρηθεί το κλίμα στον χώρο επιβατών ή αν η εξωτερική θερμοκρασία υπερβαίνει τους 20°C (68°F) περίπου.

Σημείωση

Η λειτουργία διατήρησης ευχάριστης θερμοκρασίας απενεργοποιείται όταν το αυτοκίνητο κλειδωθεί απ' έξω, για να αποφευχθεί η χρήση υπολειπόμενης θερμότητας άσκοπα. Σκοπός της λειτουργίας είναι να διατηρηθεί η ευχάριστη θερμοκρασία όταν ο οδηγός ή ο συνοδηγός παραμένουν μέσα στο αυτοκίνητο.

Υπάρχει ένα χρονικό όριο διατήρησης της θερμοκρασίας σε ευχάριστα επίπεδα σε ψυχρό κλίμα, που εξαρτάται από την ποσότητα της υπολειπόμενης θερμότητας που είναι διαθέσιμη.


Σας βοήθησε αυτό;