Χειριστήρια συστήματος κλιματισμού

Διακόπτες κλιματισμού

Ενημερώθηκε 5/18/2020

Διακόπτες κλιματισμού

Ο χειρισμός των λειτουργιών του συστήματος κλιματισμού πραγματοποιείται από τα κουμπιά στην κεντρική κονσόλα, την κεντρική οθόνη και τους διακόπτες κλιματισμού στο πίσω μέρος της επιμήκους κονσόλας*.

Κουμπιά στην κεντρική κονσόλα

P5-1507–Climate–Physical buttons
Κουμπί για το θερμαινόμενο παρμπρίζ* και τη μέγ. αποθάμβωση.
Κουμπί για το θερμαινόμενο πίσω παρμπρίζ και τους εξωτερικούς καθρέπτες.

Γραμμή κλιματισμού στην κεντρική οθόνη

Οι πιο συνήθεις λειτουργίες κλιματισμού μπορούν να ρυθμιστούν από τη γραμμή κλιματισμού.

P5-1507–Climate–Climate pane
Χειριστήρια θερμοκρασίας για την πλευρά του οδηγού και του συνοδηγού.
Χειριστήρια για θερμαινόμενο* και αεριζόμενο* κάθισμα οδηγού και συνοδηγού, καθώς και για θερμαινόμενο τιμόνι*.
Κουμπί για πρόσβαση στην προβολή κλιματισμού. Το γραφικό σύμβολο στο κουμπί δείχνει τις ενεργοποιημένες ρυθμίσεις κλιματισμού.

Προβολή κλιματισμού στην κεντρική οθόνη

P5-1507-Icon-settings-climate

Για να εμφανιστεί η προβολή κλιματισμού, πατήστε στο σύμβολο στη μέση της γραμμής κλιματισμού.

Ανάλογα με το επίπεδο του εξοπλισμού, η προβολή κλιματισμού μπορεί να διαιρεθεί σε διάφορες καρτέλες. Για εναλλαγή μεταξύ των καρτελών, σαρώστε προς τα αριστερά/δεξιά ή πατήστε στην αντίστοιχη κεφαλίδα.

Κύριο σύστημα κλιματισμού

Εκτός από τις λειτουργίες της γραμμής κλιματισμού, μπορείτε να χειριστείτε άλλες βασικές λειτουργίες κλιματισμού στην καρτέλα Κύριο σύστημα κλιματισμού.

P5-1507–Climate–Main climate screen
Max, Ηλεκτρικό, Πίσω - Χειριστήρια για την αποθάμβωση των παραθύρων και των εξωτερικών καθρεπτών.
AC - Χειριστήρια για τον κλιματισμό.
Ανακυκλφ - Χειριστήρια για την ανακυκλοφορία αέρα.
Χειριστήρια για την κατανομή αέρα.
Διακόπτης ανεμιστήρα.
AUTO - Αυτόματη ρύθμιση του κλιματισμού.

Κλιματισμός κατά την στάθμευση*

Το σύστημα κλιματισμού στάθμευσης του αυτοκινήτου μπορεί να ρυθμιστεί από την καρτέλα Σύστ κλιματ στάθμ.

Διακόπτες κλιματισμού στο πίσω μέρος της επιμήκους κονσόλας*

Αν το αυτοκίνητο διαθέτει θερμαινόμενα πίσω καθίσματα*, υπάρχουν φυσικά κουμπιά στο πίσω μέρος της επιμήκους κονσόλας για τη ρύθμιση αυτής της λειτουργίας.


Σας βοήθησε αυτό;