Ποιότητα αέρα

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του αισθητήρα ποιότητας αέρα*

Ενημερώθηκε 5/18/2020

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του αισθητήρα ποιότητας αέρα*

Ο αισθητήρας ποιότητας αέρα αποτελεί μέρος του πλήρους αυτόματου συστήματος ποιότητας αέρα Interior Air Quality System (IAQS).

Υπάρχει η δυνατότητα να ορίσετε αν ο αισθητήρας ποιότητας αέρα θα ενεργοποιείται/απενεργοποιείται.

Πατήστε Ρυθμίσεις στην πάνω προβολή στην κεντρική οθόνη.

Πατήστε το κουμπί Κλιματισμός.

Επιλέξτε Αισθητήρας ποιότητας αέρα για να ενεργοποιηθεί/απενεργοποιηθεί ο αισθητήρας ποιότητας αέρα.


Σας βοήθησε αυτό;