Προκαταρκτικός κλιματισμός

Προκαταρκτικός κλιματισμός

Ενημερώθηκε 5/18/2020

Προκαταρκτικός κλιματισμός

Ο προκαταρκτικός κλιματισμός είναι λειτουργία κλιματισμού η οποία, αν είναι εφικτό, επιχειρεί να δημιουργήσει ευχάριστη θερμοκρασία στον χώρο επιβατών πριν αρχίσετε να οδηγείτε.

Ο προκαταρκτικός κλιματισμός μπορεί να τεθεί απευθείας σε λειτουργία ή να ρυθμιστεί μέσω του χρονοδιακόπτη.

Η λειτουργία αξιοποιεί αρκετά συστήματα σε διαφορετικές περιπτώσεις:

  • Σε ψυχρό κλίμα, το σύστημα προθέρμανσης κατά τη στάθμευση θερμαίνει τον χώρο επιβατών σε ευχάριστη θερμοκρασία.
  • Ο κλιματισμός, σε θερμό κλίμα, δροσίζει τον χώρο επιβατών μέχρι τη θερμοκρασία άνεσης.
  • Μπορείτε να επιλέξετε ενεργοποίηση της θέρμανσης τιμονιού* και των θερμαινόμενων καθισμάτων* για τον οδηγό και τον συνοδηγό.
  • Η θέρμανση για το μπροστινό και το πίσω παρμπρίζ και τους εξωτερικούς καθρέπτες ενεργοποιείται αυτόματα ανάλογα με την περίπτωση.

Κατά τον προκαταρκτικό κλιματισμό σε θερμό κλίμα, τα συμπυκνώματα που δημιουργούνται από το σύστημα κλιματισμού μπορεί να στάζουν κάτω από το αυτοκίνητο. Αυτό είναι φυσιολογικό.

Σημείωση

Ο προκλιματισμός είναι διαθέσιμος μόνο όταν το αυτοκίνητο είναι συνδεδεμένο σε ρευματοδότη.Δεν ισχύει για το ανεξάρτητο σύστημα προθέρμανσης με καύσιμο. Αν ο σταθμός φόρτισης δεν είναι συνεχώς ενεργός, λόγω χρονοδιακόπτη, μπορεί να προκαλέσει σφάλμα προκλιματισμού.

Αν το αυτοκίνητο δεν είναι συνδεδεμένο σε ηλεκτρική πρίζα, μπορείτε να δροσίσετε για λίγο τον χώρο επιβατών όταν επικρατεί ζέστη θέτοντας απευθείας σε λειτουργία τον προκαταρκτικό κλιματισμό.

Σημείωση

Στη διάρκεια του προκαταρκτικού κλιματισμού του χώρου επιβατών, το αυτοκίνητο λειτουργεί μέχρι να επιτευχθεί η θερμοκρασία άνεσης και όχι η θερμοκρασία που έχει ρυθμιστεί στο σύστημα κλιματισμού.


Σας βοήθησε αυτό;