Προκαταρκτικός κλιματισμός

Ρύθμιση ώρας για τον προκαταρκτικό κλιματισμό

Ενημερώθηκε 5/18/2020

Ρύθμιση ώρας για τον προκαταρκτικό κλιματισμό

Μπορείτε να ρυθμίσετε τον χρονοδιακόπτη έτσι, ώστε ο προκαταρκτικός κλιματισμός να τίθεται εκτός λειτουργίας μια προκαθορισμένη ώρα.

Ο χρονοδιακόπτης μπορεί να διαχειριστεί έως 8 διαφορετικές ρυθμίσεις για

  • μια ώρα σε μία ημερομηνία
  • μια ώρα σε μία ή περισσότερες ημέρες της εβδομάδας, με ή χωρίς επανάληψη.

Σημείωση

Ο προκλιματισμός είναι διαθέσιμος μόνο όταν το αυτοκίνητο είναι συνδεδεμένο σε ρευματοδότη.Δεν ισχύει για το ανεξάρτητο σύστημα προθέρμανσης με καύσιμο. Αν ο σταθμός φόρτισης δεν είναι συνεχώς ενεργός, λόγω χρονοδιακόπτη, μπορεί να προκαλέσει σφάλμα προκλιματισμού.

Αν το αυτοκίνητο δεν είναι συνδεδεμένο σε ηλεκτρική πρίζα, μπορείτε να δροσίσετε για λίγο τον χώρο επιβατών όταν επικρατεί ζέστη θέτοντας απευθείας σε λειτουργία τον προκαταρκτικό κλιματισμό.


Σας βοήθησε αυτό;