Εξερευνήστε το εγχειρίδιό σας

XC40 Recharge Plug-in Hybrid
2021

6 Αποτελέσματα

Σύστημα κλιματισμού

Ενημερώθηκε 5/18/2020

Το αυτοκίνητο διαθέτει ηλεκτρονικό σύστημα κλιματισμού. Το σύστημα κλιματισμού ψύχει ή θερμαίνει και αφυγραίνει τον αέρα στο χώρο επιβατών.

video

Χειρισμός τηλεφώνου με φωνητική αναγνώριση

Ενημερώθηκε 5/18/2020

Εντολές φωνητικού χειρισμού για το σύστημα κλιματισμού π.χ. για την αλλαγή θερμοκρασίας, την ενεργοποίηση θερμαινόμενου καθίσματος ή την αλλαγή της ταχύτητας ανεμιστήρα.

Σέρβις στο σύστημα κλιματισμού

Ενημερώθηκε 5/18/2020

Το σέρβις και τυχόν επισκευή του συστήματος κλιματισμού πρέπει να πραγματοποιείται μόνο σε εξουσιοδοτημένο συνεργείο.

Σύστημα κλιματισμού - αισθητήρες

Ενημερώθηκε 5/18/2020

Το σύστημα κλιματισμού διαθέτει ορισμένους αισθητήρες που βοηθούν στη ρύθμιση του κλιματισμού στο αυτοκίνητο. Μην καλύπτετε και μη φράσσετε τους αισθητήρες με ρούχα ή άλλα αντικείμενα.

Ζώνες κλιματισμού

Ενημερώθηκε 5/18/2020

Ο αριθμός των ζωνών κλιματισμού στις οποίες χωρίζεται το αυτοκίνητο καθορίζει τις επιλογές ρύθμισης των διαφορετικών θερμοκρασιών για τα διαφορετικά σημεία του χώρου επιβατών.

Αισθητή θερμοκρασία

Ενημερώθηκε 5/18/2020

Το σύστημα κλιματισμού ρυθμίζει το κλίμα στον χώρο επιβατών με βάση την αισθητή θερμοκρασία, όχι την πραγματική θερμοκρασία.