Σύστημα κλιματισμού

Σύστημα κλιματισμού

Ενημερώθηκε 5/18/2020

Σύστημα κλιματισμού

Το αυτοκίνητο διαθέτει ηλεκτρονικό σύστημα κλιματισμού. Το σύστημα κλιματισμού ψύχει ή θερμαίνει και αφυγραίνει τον αέρα στο χώρο επιβατών.

Όλες οι λειτουργίες του συστήματος κλιματισμού ελέγχονται από την κεντρική οθόνη και τα κουμπιά στην κεντρική κονσόλα.

Ο χειρισμός ορισμένων λειτουργιών για τα πίσω καθίσματα είναι επίσης εφικτός από τους διακόπτες του συστήματος κλιματισμού* στο πίσω μέρος της επιμήκους κονσόλας.

Σημείωση

Αν είναι απαραίτητο, το σύστημα κλιματισμού μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να ψυχθεί το σύστημα (πολυ)μέσων στην κεντρική οθόνη. Σε αυτές τις περιπτώσεις, εμφανίζεται το μήνυμα Σύστημα κλιματισμού Το σύστ. κλιματισμ. ψύχει το σύστημα Infotainment στην οθόνη του οδηγού.


Σας βοήθησε αυτό;