Σύστημα θέρμανσης

Καλοριφέρ

Ενημερώθηκε 5/18/2020

Καλοριφέρ

Το σύστημα θέρμανσης διαθέτει δύο επιμέρους λειτουργίες που συμβάλλουν στη θέρμανση του χώρου επιβατών ή του κινητήρα σε διαφορετικές καταστάσεις.

Το σύστημα θέρμανσης περιλαμβάνει δύο υπολειτουργίες:

  • Σύστημα προθέρμανσης κατά τη στάθμευση - θερμαίνει τον χώρο επιβατών, αν είναι απαραίτητο, όταν είναι ενεργοποιημένος ο προκαταρκτικός κλιματισμός του συστήματος κλιματισμού στάθμευσης.
  • Ανεξάρτητο σύστημα θέρμανσης - θερμαίνει τον χώρο επιβατών και τον κινητήρα, αν είναι απαραίτητο, κατά την οδήγηση.

Χρησιμοποιείται σύστημα προθέρμανσης είτε καυσίμου είτε υψηλής τάσης, ανάλογα με την αγορά.Οι Επίσημοι Διανομείς της Volvo διαθέτουν πληροφορίες σε ποιες αγορές χρησιμοποιείται ποιος τύπος συστήματος θέρμανσης.

Ο θερμαντήρας είναι τοποθετημένος στον χώρο του κινητήρα.

Σημείωση

Όταν το σύστημα προθέρμανσηςΙσχύει για το σύστημα προθέρμανσης με καύσιμο. βρίσκεται σε λειτουργία, μπορεί να εκλύεται καπνός κάτω από το μπροστινό μέρος του αυτοκινήτου και να ακούγεται ένας χαμηλός βόμβος. Μπορεί επίσης να ακούγεται ένας ήχος τικ από την αντλία καυσίμου από το πίσω μέρος του αυτοκινήτου. Αυτό είναι απόλυτα φυσιολογικό.

Μπαταρία και φόρτιση

Το σύστημα προθέρμανσης λειτουργεί από την υβριδική μπαταρία του αυτοκινήτου. Αν η στάθμη φόρτισης στην υβριδική μπαταρία είναι πολύ χαμηλή, τότε το σύστημα προθέρμανσης απενεργοποιείται αυτόματα και στην οθόνη του οδηγού εμφανίζεται ένα μήνυμα.

Σημείωση

Βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία είναι επαρκώς φορτισμένη αν πρέπει να χρησιμοποιήσετε το καλοριφέρ. Το αυτοκίνητο πρέπει να είναι συνδεδεμένο σε ρευματοδότη για να μπορεί να χρησιμοποιηθεί το σύστημα προθέρμανσης για τον προκλιματισμό.

Καύσιμο και ανεφοδιασμός καυσίμου

Ισχύει για το σύστημα προθέρμανσης με καύσιμο.

P5-1507–Climate–Fuel cap heater warning

Πινακίδα στο πορτάκι του ρεζερβουάρ.

Το σύστημα προθέρμανσης χρησιμοποιεί καύσιμο από το κανονικό ρεζερβουάρ του αυτοκινήτου.

Αν το αυτοκίνητο είναι σταθμευμένο σε έδαφος με απότομη κλίση, η τροφοδοσία του συστήματος θέρμανσης με καύσιμο μπορεί να είναι περιορισμένη.

Αν η στάθμη στο ρεζερβουάρ είναι πολύ χαμηλή, τότε το σύστημα προθέρμανσης απενεργοποιείται αυτόματα και στην οθόνη του οδηγού εμφανίζεται ένα μήνυμα.

Σημείωση

Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει αρκετό καύσιμο στο ρεζερβουάρ του αυτοκινήτου, αν χρειαστεί να χρησιμοποιήσετε το καλοριφέρ.

Προειδοποίηση

Το καύσιμο που έχει χυθεί μπορεί να αναφλεγεί. Απενεργοποιήστε το ανεξάρτητο σύστημα προθέρμανσης με καύσιμο πριν αρχίσετε τον ανεφοδιασμό.

P6-XC40-1746-Tell tale symbol pre-heater in driver display

Δείτε στην οθόνη του οδηγού, για να βεβαιωθείτε ότι το σύστημα προθέρμανσης έχει απενεργοποιηθεί. Αυτό το σύμβολο ανάβει όταν λειτουργεί ως σύστημα προθέρμανσης κατά τη στάθμευση.


Σας βοήθησε αυτό;