Σύστημα θέρμανσης

Σύστημα προθέρμανσης κατά την στάθμευση

Ενημερώθηκε 5/18/2020

Σύστημα προθέρμανσης κατά την στάθμευση

Το σύστημα προθέρμανσης κατά τη στάθμευση θερμαίνει τον χώρο επιβατών όσο χρειάζεται πριν από την οδήγηση, αν ο προκαταρκτικός κλιματισμός του αυτοκινήτου είναι ενεργοποιημένος.

Το σύστημα προθέρμανσης κατά την στάθμευση είναι μία από τις δύο υπολειτουργίες του συστήματος προθέρμανσης του αυτοκινήτου. Ο θερμαντήρας είναι τοποθετημένος στον χώρο του κινητήρα.

P6-XC40-1746-Tell tale symbol pre-heater in driver display

Όταν αυτή η λυχνία ανάβει στην οθόνη του οδηγού, το σύστημα προθέρμανσης κατά τη στάθμευση μπορεί να είναι ενεργό.Ισχύει για το σύστημα προθέρμανσης με καύσιμο.

Σημείωση

Όταν το σύστημα προθέρμανσηςΙσχύει για το σύστημα προθέρμανσης με καύσιμο. βρίσκεται σε λειτουργία, μπορεί να εκλύεται καπνός κάτω από το μπροστινό μέρος του αυτοκινήτου και να ακούγεται ένας χαμηλός βόμβος. Μπορεί επίσης να ακούγεται ένας ήχος τικ από την αντλία καυσίμου από το πίσω μέρος του αυτοκινήτου. Αυτό είναι απόλυτα φυσιολογικό.

Το σύστημα προθέρμανσης κατά τη στάθμευση τίθεται αυτόματα σε λειτουργία αν ο προκαταρκτικός κλιματισμός του συστήματος κλιματισμού στάθμευσης είναι ενεργοποιημένος και ο χώρος επιβατών χρειάζεται να προθερμανθεί.

Ανάλογα με παράγοντες όπως η υπολειπόμενη ποσότητα καυσίμου, η στάθμη της μπαταρίας, η θερμοκρασία στον χώρο επιβατών και η θερμοκρασία περιβάλλοντος, ο χρόνος λειτουργίας του θερμαντήρα διαφέρει, ωστόσο δεν υπερβαίνει ποτέ τα 30 λεπτά.

Σημείωση

Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει αρκετό καύσιμο στο ρεζερβουάρ του αυτοκινήτου, αν χρειαστεί να χρησιμοποιήσετε το καλοριφέρ.Ισχύει για το σύστημα προθέρμανσης με καύσιμο.

Βεβαιωθείτε ότι η υβριδική μπαταρία είναι επαρκώς φορτισμένη, αν πρέπει να χρησιμοποιήσετε το σύστημα προθέρμανσης κατά τη στάθμευση. Το αυτοκίνητο πρέπει να είναι συνδεδεμένο σε ρευματοδότη για να μπορεί να χρησιμοποιηθεί το σύστημα προθέρμανσης για τον προκλιματισμό.

Προειδοποίηση

Μη χρησιμοποιείτε τον προκαταρκτικό κλιματισμόΙσχύει για το σύστημα προθέρμανσης με καύσιμο.:

  • Σε εσωτερικούς χώρους χωρίς εξαερισμό. Αν το σύστημα προθέρμανσης τεθεί σε λειτουργία, εκλύονται καυσαέρια.
  • Σε σημεία κοντά στα οποία υπάρχουν εύφλεκτα υλικά. Το καύσιμο, το αέριο, το ψηλό χορτάρι, το πριονίδι κ.λπ. μπορεί να αναφλεγούν.
  • Όταν υπάρχει κίνδυνος έμφραξης του σωλήνα εξαγωγής του συστήματος προθέρμανσης. Για παράδειγμα, το παχύ στρώμα χιονιού κάτω από το μπροστινό μέρος του αυτοκινήτου μπορεί να εμποδίζει τον εξαερισμό του συστήματος προθέρμανσης.

Να θυμάστε ότι μπορείτε να θέσετε σε λειτουργία τον προκαταρκτικό κλιματισμό μέσω ενός χρονοδιακόπτη που έχει ρυθμιστεί εκ των προτέρων σε μελλοντική χρονική στιγμή.

Προειδοποίηση

Αν υπάρχει οσμή καυσίμου, ασυνήθιστες ποσότητες καπνού, μαύρος καπνός ή ασυνήθιστοι ήχοι από το σύστημα προθέρμανσης κατά τη στάθμευσηΙσχύει για το σύστημα προθέρμανσης με καύσιμο., θέστε το σύστημα προθέρμανσης εκτός λειτουργίας και, αν είναι εφικτό, αφαιρέστε τη σχετική ασφάλεια. Η Volvo συνιστά να απευθυνθείτε σε ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο της Volvo για επισκευή.


Σας βοήθησε αυτό;