Εξερευνήστε το εγχειρίδιό σας

XC40 Recharge Plug-in Hybrid
2021 Early

Το Volvo σας

10 Αποτελέσματα

Οθόνες και χειριστήρια για τον οδηγό σε αριστεροτίμονο αυτοκίνητο

Στις επισκοπήσεις μπορείτε να δείτε πού βρίσκονται οι οθόνες και τα χειριστήρια κοντά στον οδηγό.

Οθόνες και χειριστήρια για τον οδηγό σε δεξιοτίμονο αυτοκίνητο

Στις επισκοπήσεις μπορείτε να δείτε πού βρίσκονται οι οθόνες και τα χειριστήρια κοντά στον οδηγό.

Σύνδεση εξοπλισμού στην υποδοχή διαγνωστικού ελέγχου του αυτοκινήτου

Η λανθασμένη σύνδεση και εγκατάσταση λογισμικού ή διαγνωστικών εργαλείων μπορεί να επηρεάσει αρνητικά το ηλεκτρονικό σύστημα του αυτοκινήτου.

Μειωμένη προσοχή οδηγού

Ο οδηγός είναι υπεύθυνος να κάνει οτιδήποτε δυνατό, για να διασφαλίσει την ασφάλεια του, των επιβαινόντων και των άλλων χρηστών του δρόμου. Μέρος αυτής της ευθύνης είναι να αποφεύγει παράγοντες που αποσπούν την προσοχή του, όπως η ενασχόληση με διαδικασίες που δεν έχουν σχέση με τον χειρισμό του αυτοκινήτου στο περιβάλλον οδήγησης.

Αλλαγή αγοράς σε περίπτωση εισαγωγής ή μετεγκατάστασης

Όταν εισάγετε ένα αυτοκίνητο ή αν μετεγκατασταθείτε με το αυτοκίνητο σε άλλη χώρα, είναι σημαντικό να δηλώσετε το αυτοκίνητο στη νέα αγορά έτσι, ώστε, για παράδειγμα, να λειτουργούν σωστά οι online υπηρεσίες και να διασφαλίσετε ότι το αυτοκίνητο πληροί τις απαιτήσεις και τους νόμους της εν λόγω χώρας.

Εμφάνιση του αριθμού πλαισίου του αυτοκινήτου

Όταν επικοινωνείτε με τον εξουσιοδοτημένο διανομέα της Volvo σχετικά με τη συνδρομή σας στην υπηρεσία Volvo On Call, για παράδειγμα, θα χρειαστείτε τον αριθμό πλαισίου του αυτοκινήτου (VIN* ).

Καταγραφή δεδομένων

Ως μέρος της διασφάλισης ασφάλειας και ποιότητας της Volvo συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία του οχήματος τη λειτουργικότητα και συμβάντα καταγράφονται στο αυτοκίνητο.

Εγκατάσταση αξεσουάρ

Συνιστούμε θερμά οι ιδιοκτήτες Volvo να εγκαθιστούν μόνο γνήσια αξεσουάρ εγκεκριμένα από τη Volvo και η εγκατάσταση των αξεσουάρ να πραγματοποιείται μόνο από εκπαιδευμένους και καταρτισμένους τεχνικούς σέρβις της Volvo. Ορισμένα αξεσουάρ λειτουργούν μόνο όταν έχει εγκατασταθεί το αντίστοιχο λογισμικό στο σύστημα του υπολογιστή του αυτοκινήτου.

Ενημερώσεις λογισμικού

Προκειμένου εσείς, ως πελάτης της Volvo, να απολαμβάνετε την καλύτερη δυνατή εμπειρία από το αυτοκίνητό σας, η Volvo αναπτύσσει συνεχώς τα συστήματα στα αυτοκίνητα και τις υπηρεσίες που σας παρέχονται.

Σημαντικές πληροφορίες για τα αξεσουάρ και τον βοηθητικό εξοπλισμό

Η εσφαλµένη σύνδεση και τοποθέτηση αξεσουάρ και πρόσθετου εξοπλισμού µπορεί να προκαλέσει προβλήµατα στο ηλεκτρονικό σύστηµα του αυτοκινήτου.