Το Volvo σας

Εγκατάσταση αξεσουάρ

Ενημερώθηκε 5/18/2020

Εγκατάσταση αξεσουάρ

Συνιστούμε θερμά οι ιδιοκτήτες Volvo να εγκαθιστούν μόνο γνήσια αξεσουάρ εγκεκριμένα από τη Volvo και η εγκατάσταση των αξεσουάρ να πραγματοποιείται μόνο από εκπαιδευμένους και καταρτισμένους τεχνικούς σέρβις της Volvo. Ορισμένα αξεσουάρ λειτουργούν μόνο όταν έχει εγκατασταθεί το αντίστοιχο λογισμικό στο σύστημα του υπολογιστή του αυτοκινήτου.

  • Τα γνήσια αξεσουάρ της Volvo ελέγχονται, για να διασφαλίζεται ότι λειτουργούν με τα συστήματα του αυτοκινήτου, για απόδοση, ασφάλεια και έλεγχο εκπομπών. Επιπλέον, ένας εκπαιδευμένος και καταρτισμένος τεχνικός σέρβις της Volvo γνωρίζει, που μπορούν ή δεν μπορούν να εγκατασταθούν με ασφάλεια αξεσουάρ στο Volvo σας. Αναζητήστε πάντοτε τη συμβουλή κάποιου εκπαιδευμένου και καταρτισμένου τεχνικούς σέρβις της Volvo πριν την εγκατάσταση οποιωνδήποτε αξεσουάρ οπουδήποτε στο αυτοκίνητό σας.
  • Αξεσουάρ που δεν έχουν εγκριθεί από τη Volvo, μπορεί να μην έχουν δοκιμαστεί ειδικά για χρήση με το αυτοκίνητό σας.
  • Μερικά από τα συστήματα επιδόσεων και ασφαλείας του αυτοκινήτου μπορεί να επηρεαστούν αρνητικά, αν εγκαταστήσετε αξεσουάρ, που δεν έχουν δοκιμαστεί από τη Volvo ή αν επιτρέψετε σε κάποιον που δεν διαθέτει εμπειρία με το αυτοκίνητό σας να εγκαταστήσει αξεσουάρ.
  • Τυχόν ζημιές που προκαλούνται από αξεσουάρ που εγκαταστάθηκαν εσφαλμένα ή με μη εγκεκριμένο τρόπο δεν καλύπτονται από οποιαδήποτε εγγύηση νέου αυτοκινήτου. Περισσότερες πληροφορίες εγγύησης θα βρείτε στο Βιβλίο Σέρβις και Εγγύησης. Η Volvo δεν αποδέχεται οποιαδήποτε ευθύνη για θανάτους, τραυματισμούς ή οικονομικές επιβαρύνσεις που θα προκύψουν από την εγκατάσταση μη γνήσιων αξεσουάρ.

Σας βοήθησε αυτό;