Εφαρμογή Volvo On Call

Απομακρυσμένη εκκίνηση του συστήματος προθέρμανσης με την εφαρμογή Volvo On Call*

Ενημερώθηκε 5/18/2020

Απομακρυσμένη εκκίνηση του συστήματος προθέρμανσης με την εφαρμογή Volvo On Call*

Αν το αυτοκίνητό σας διαθέτει σύστημα προθέρμανσης κατά τη στάθμευση*, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή Volvo On Call για να θέτετε το σύστημα προθέρμανσης από απόσταση, ώστε το αυτοκίνητό σας να είναι ζεστό τη συγκεκριμένη ώρα που θέλετε.

Για την απομακρυσμένη έναρξη λειτουργίας του συστήματος προθέρμανσης, χρησιμοποιείται το σύστημα προθέρμανσης κατά τη στάθμευση για να ζεσταθεί το αυτοκίνητο. Έχετε την επιλογή είτε να ορίσετε πότε θέλετε να αναχωρήσετε, και το σύστημα θέρμανσης τότε ενεργοποιείται αυτόματα ανάλογα με την εξωτερική θερμοκρασία στο αυτοκίνητό σας, είτε θέσετε το σύστημα θέρμανσης αμέσως σε λειτουργία. Αν η έναρξη λειτουργίας του συστήματος προθέρμανσης δεν είναι εφικτή (π.χ. λόγω χαμηλής στάθμης καυσίμου), θα εμφανιστεί σχετική ένδειξη στην εφαρμογή Volvo On Call.

Κριτήρια για την απομακρυσμένη έναρξη λειτουργίας του συστήματος προθέρμανσης

Το σύστημα προθέρμανσης τίθεται σε λειτουργία μόνο αν πληρούνται τα παρακάτω κριτήρια:

  • Η εξωτερική θερμοκρασία στο αυτοκίνητο είναι χαμηλότερη από 15 °C.
  • Το αυτοκίνητο έχει επαρκές καύσιμο.
  • Η στάθμη φόρτισης της μπαταρίας είναι επαρκής.
  • Το αυτοκίνητο έχει δυνατό σήμα κινητής τηλεφωνίας (δηλ. μπορεί να λάβει την εντολή έναρξης λειτουργίας του συστήματος προθέρμανσης).

Άμεση έναρξη και τερματισμός λειτουργίας του συστήματος προθέρμανσης

Μεταβείτε στην καρτέλα Αρχική.

Επιλέξτε Σύστημα προθέρμανσης κατά τη στάθμευση.

Από εδώ μπορείτε να επιλέγετε έναρξη και τερματισμό λειτουργίας του συστήματος προθέρμανσης.

Σε περίπτωση απευθείας έναρξης λειτουργίας, το σύστημα προθέρμανσης λειτουργεί επί 50 λεπτά περίπου ή μέχρι να απενεργοποιηθεί.

Προγραμματισμός του συστήματος προθέρμανσης

Μπορείτε να προγραμματίσετε εκ των προτέρων το σύστημα προθέρμανσης να τεθεί σε λειτουργία σε οκτώ συγκεκριμένες χρονικές στιγμές:

Μεταβείτε στην καρτέλα Αρχική.

Επιλέξτε Σύστημα προθέρμανσης κατά τη στάθμευση.

Ρυθμίστε τον Timer στις ώρες που θέλετε να ζεσταθεί το αυτοκίνητο.

Με βάση την εξωτερική θερμοκρασία, το αυτοκίνητο θα υπολογίσει πότε πρέπει να ενεργοποιηθεί το σύστημα προθέρμανσης για να επιτευχθεί η θερμοκρασία που θέλετε.

Χρησιμοποιώντας την άμεση έναρξη/τερματισμό λειτουργίας συστήματος προθέρμανσης, μπορείτε να ακυρώσετε τις συνεχείς προγραμματισμένες ενεργοποιήσεις του συστήματος.


Σας βοήθησε αυτό;