Εφαρμογή Volvo On Call

Εμφάνιση του αριθμού πλαισίου του αυτοκινήτου στην εφαρμογή Volvo On Call*

Ενημερώθηκε 5/18/2020

Εμφάνιση του αριθμού πλαισίου του αυτοκινήτου στην εφαρμογή Volvo On Call*

Όταν επικοινωνείτε με έναν επίσημο διανομέα της Volvo για τη συνδρομή σας στην υπηρεσία Volvo On Call, για παράδειγμα, πρέπει να αναφέρετε τον αριθμό πλαισίου του αυτοκινήτου VIN (Vehicle Identification Number). Ένας τρόπος να τον βρείτε είναι μέσω της εφαρμογής Volvo On Call.

Μεταβείτε στην καρτέλα Αυτοκίνητο.

Επιλέξτε Πληροφορίες οχήματος.

Διαβάστε την ενότητα VIN.


Σας βοήθησε αυτό;