Πρακτικές πληροφορίες στο Volvo On Call

Κωδικός PIN για Volvo On Call *

Ενημερώθηκε 6/5/2020

Κωδικός PIN για Volvo On Call *

Για λόγους ασφαλείας χρησιμοποιείται ένας κωδικός PIN, για να αναγνωρίζεται ότι ένα άτομο είναι εξουσιοδοτημένο να εκτελεί υπηρεσίες Volvo On Call σε ένα συγκεκριμένο αυτοκίνητο.

Ο τετραψήφιος κωδικός PIN δημιουργείται αυτόματα από ένα κέντρο εξυπηρέτησης Volvo On Call ή από έναν εξουσιοδοτημένο διανομέα της Volvo. Ο κωδικός αποστέλλεται στον/στην κάτοχο του αυτοκινήτου για την ταυτοποίηση των ατόμων που είναι εξουσιοδοτημένα να παρέχουν συγκεκριμένες υπηρεσίες Volvo On Call.

Χρήση κωδικού PIN Volvo On Call

Ο κωδικός PIN Volvo On Call απαιτείται για λόγους ασφαλείας για τις παρακάτω υπηρεσίες:

 • Δημιουργία σύνδεσης ανάμεσα στην εφαρμογή Volvo On Call και το αυτοκίνητο.
 • Ξεκλείδωμα από απόσταση του αυτοκινήτου μέσω ενός κέντρου εξυπηρέτησης Volvo On Call

  Οι διαθέσιμες υπηρεσίες διαφέρουν ανάλογα με την αγορά.

  .
 • Όταν αρχίσετε την ανίχνευση ενός κλεμμένου αυτοκινήτου μέσω του κέντρου εξυπηρέτησης Volvo On Call

  Οι διαθέσιμες υπηρεσίες διαφέρουν ανάλογα με την αγορά.

  .
 • Όταν δημιουργείτε νέους χρήστες εφαρμογών για το αυτοκίνητό σας.
 • Όταν ακυρώσετε τη συνδρομή σας στην υπηρεσία Volvo On Call μέσω της εφαρμογής, π.χ. όταν το αυτοκίνητο αλλάξει κάτοχο.

Αν έχετε ξεχάσει ή θέλετε να αλλάξετε τον κωδικό PIN

Αν ξεχάσετε τον κωδικό PIN ή χρειαστεί να τον αλλάξετε (π.χ. όταν αγοράσετε μεταχειρισμένο αυτοκίνητο με Volvo On Call), επικοινωνήστε με

 • το Επίσημο Δίκτυο της Volvo
 • το κέντρο εξυπηρέτησης Volvo Volvo On Call

  Οι διαθέσιμες υπηρεσίες διαφέρουν ανάλογα με την αγορά.

  χρησιμοποιώντας το κουμπί ON CALL, την Volvo On Call εφαρμογή ή με ένα απλό τηλεφώνημα.

Ο νέος κωδικός αποστέλλεται στον/στην κάτοχο του αυτοκινήτου.

Έχει εισαχθεί λανθασμένος κωδικός PIN για την εφαρμογή Volvo On Call επανειλημμένα

Αν καταχωρηθεί λάθος κωδικός PIN δέκα φορές στη σειρά, ο λογαριασμός θα κλειδωθεί. Πρέπει να επιλέξετε νέο κωδικό PIN για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε ξανά την εφαρμογή και να δημιουργήσετε νέο λογαριασμό για την εφαρμογή, ακολουθώντας την ίδια διαδικασία που ακολουθήσατε όταν δημιουργήσατε τον προηγούμενο λογαριασμό για την εφαρμογή.

Διαφορά ανάμεσα στον κωδικό πρόσβασης Volvo ID και τον κωδικό PIN Volvo On Call

Ο κωδικός πρόσβασης για το Volvo ID είναι απαραίτητος για τη σύνδεση στην εφαρμογή Volvo On Call. Ο κωδικός PIN για το Volvo On Call είναι ο τετραψήφιος κωδικός που χρησιμοποιείται για τις παραπάνω υπηρεσίες. Ο κωδικός PIN δείχνει ότι ο χρήστης είναι εξουσιοδοτημένος.


Σας βοήθησε αυτό;