Εξερευνήστε το εγχειρίδιό σας

XC40 Recharge Plug-in Hybrid
2021

10 Αποτελέσματα

Βοήθεια με το Volvo On Call*

Ενημερώθηκε 5/18/2020

Το Volvo On Call μπορεί να παρέχει πρόσθετη βοήθεια και ασφάλεια σε περίπτωση κλαταρισμένου ελαστικού, αν ο κινητήρας ακινητοποιηθεί λόγω βλάβης ή σε περίπτωση ατυχήματος.

Βοήθεια έκτακτης ανάγκης με το Volvo On Call*

Ενημερώθηκε 6/5/2020

Πατήστε το κουμπί SOS για να επικοινωνήσετε με το κέντρο εξυπηρέτησης Volvo On Call ή με το τηλεφωνικό κέντρο έκτακτης ανάγκης σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

Αυτόματη ειδοποίηση σύγκρουσης με το Volvo On Call*

Ενημερώθηκε 6/5/2020

Σε περίπτωση σύγκρουσης, το αυτοκίνητο αναφέρει το συμβάν αυτόματα στο κέντρο εξυπηρέτησης Volvo On Call ή στο τηλεφωνικό κέντρο έκτακτης ανάγκης, το οποίο μπορεί να αποστείλει άμεση βοήθεια.

Αποστολή προορισμών στο σύστημα πλοήγησης του αυτοκινήτου μέσω του κέντρου εξυπηρέτησης Volvo On Call*

Ενημερώθηκε 5/18/2020

Επικοινωνήστε με ένα κέντρο εξυπηρέτησης Volvo On Call για να αποσταλούν προορισμοί απευθείας στο σύστημα πλοήγησης του αυτοκινήτου.

Απομακρυσμένη ακινητοποίηση οχήματος (RVI) με Volvo On Call*

Ενημερώθηκε 6/5/2020

Σε περίπτωση κλοπής του αυτοκινήτου, το σύστημα ακινητοποίησης (immobiliser) μπορεί να ενεργοποιηθεί εξ αποστάσεως.

Απομακρυσμένο ξεκλείδωμα και κλείδωμα με το Volvo On Call*

Ενημερώθηκε 6/5/2020

Μπορείτε να ξεκλειδώσετε το αυτοκίνητο από απόσταση μέσω του κέντρου εξυπηρέτησης Volvo On Call. Μπορείτε επίσης να το κλειδώσετε και να το ξεκλειδώσετε μέσω της εφαρμογής Volvo On Call.

Ανίχνευση κλεμμένου οχήματος με Volvo On Call*

Ενημερώθηκε 6/5/2020

Αν υπάρχει υπόνοια ότι το αυτοκίνητο έχει κλαπεί, επικοινωνήστε με ένα κέντρο εξυπηρέτησης Volvo On Call μέσω της εφαρμογής Volvo On Call ή μέσω τηλεφώνου, για να γίνει προσπάθεια εντοπισμού του αυτοκινήτου.

Ειδοποίηση κλοπής με το Volvo On Call*

Ενημερώθηκε 6/5/2020

Όταν ενεργοποιηθεί ο συναγερμός του αυτοκινήτου, ο/η κάτοχος του αυτοκινήτου λαμβάνει ένα μήνυμα στον αριθμό τηλεφώνου που έχει δηλώσει στον επίσημο διανομέα και στη συνέχεια μια ειδοποίηση στην εφαρμογή Volvo On Call .

Βοήθεια στη διάρκεια ταξιδιού με το Volvo On Call*

Ενημερώθηκε 5/18/2020

Αν, για παράδειγμα, κλατάρει κάποιο ελαστικό, μείνετε από καύσιμο ή αποφορτιστεί η μπαταρία σας, μπορείτε να καλέσετε βοήθεια με το κουμπί ON CALL ή μέσω της εφαρμογής Volvo On Call.

Εξυπηρέτηση πελατών μέσω Volvo On Call*

Ενημερώθηκε 6/5/2020

Πατήστε το κουμπί ON CALL για απαντήσεις σε γενικές ερωτήσεις πελατών.